Skip to main content

De Belgische overheidsdienst Regie der Gebouwen is een aanbesteding gestart voor de aanstelling van energieauditeurs die energieaudits zullen uitvoeren voor de verduurzaming van gebouwen.

Dankzij de resultaten van deze doorlichtingen wordt het mogelijk om in te schatten hoeveel  maatregelen er genomen moeten worden om de energieprestaties van de gebouwen te verbeteren en die te plannen. Tot die maatregelen behoort ook het plaatsen van zonnepanelen. Momenteel beheert de Regie der Gebouwen 643 complexen in eigendom, 264 gehuurde complexen en 59 complexen in specifiek beheer.
Goede voorbeeld geven
Het project kadert in het Nationaal Energie- en Klimaatplan van België. ‘Ik wil een striktere planning van onze investeringen om onze klimaatverbintenissen na te komen’, stelt Mathieu Michel, Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en met de Regie der gebouwen. ‘De energieaudits van onze gebouwen zijn een doeltreffend middel om vast te stellen welke investeringen prioritair zijn voor het verminderen van de CO2-uitstoot. De Regie der Gebouwen wil een betrokken en ambitieuze speler zijn in het Nationaal Energie- en Klimaatplan. Haar dagelijks optreden is volledig afgestemd op de maatschappelijke uitdagingen waarmee we allemaal geconfronteerd worden. Het is haar verantwoordelijkheid het goede voorbeeld te geven.’
Helft vastgoed
‘Om het volledige vastgoedpark dat de Regie der Gebouwen beheert, te auditeren beginnen we met het uitschrijven van een overheidsopdracht voor de aanstelling van energieauditeurs die onze vastgoedportefeuille gedurende 4 jaar (2022-2026) zullen analyseren’, verklaart Laurent Vrijdaghs, Administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen. ‘Het gaat om de eerste helft van ons vastgoedpark, wat overeenstemt met ongeveer 440 complexen. Daarna zullen we, rekening houdend met de lessen getrokken uit die overheidsopdracht, de tweede helft van het vastgoedpark aanpakken. De energieaudit zal een belangrijke basis vormen voor het bepalen van de prioriteiten om onze doelstellingen voor het koolstofvrij maken van onze vastgoedportefeuille te behalen.’
Concreet voorziet het Belgisch Nationaal Energie- en Klimaatplan onder andere dat de federale overheidsgebouwen tussen 2021 en 2030 een jaarlijkse besparing van minstens 1 procent op hun primaire energieverbruik realiseren en een CO2-vermindering van minstens 40 procent ten opzichte van 2015. Daarbij wordt de vermindering van het energieverbruik van de vastgoedportefeuille onder meer bereikt via een ‘relighting’ van de gebouwen en de plaatsing van zonnepanelen.
De toekenning van de overheidsopdracht voor de energieaudits is voorzien voor begin van de zomer in 2022, wat betekent dat de eerste audits in september 2022 kunnen beginnen.
Bron: Solarmagazine.nl, 22 februari 2022
Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply