Skip to main content

De European Battery Alliance (EBA) heeft de oprichting van de European Battery Academy aangekondigd. De Europese Unie meldt 10 miljoen euro subsidie toe te kennen aan de Europese batterijacademie.

Het doel van de academie is om de om- en bijscholingsinspanningen op Europees niveau te coördineren en te zorgen voor de onmiddellijke uitrol van hoogwaardige opleidingen in alle lidstaten. De Europese Unie wil tegen 2025 800.000 werknemers in de batterij-industrie om- of bijscholen. 3 lidstaten – Spanje, Frankrijk en Hongarije – zijn al een samenwerking aangegaan met de academie via een memorandum of understanding om tot 150.000 werknemers op te leiden in elk van de eerste 2 landen en tot 40.000 werknemers in Hongarije.

700 leden

Momenteel worden in alle EU-lidstaten samen 111 grote batterijprojecten ontwikkeld, met een totale investering in de hele waardeketen van 127 miljard euro. De Europese alliantie voor batterijen EBA werd in 2017 opgericht door de Europese Commissie en kent inmiddels zo’n 700 leden die betrokken zijn bij deze projecten en samenwerken aan de ontwikkeling van de Europese batterijwaardeketen. Tijdens de zesde bijeenkomst van de alliantie werd de subsidie voor de nieuwe academie bekendgemaakt en heeft de Europese Commissie ook prioritaire gebieden voor de werkzaamheden van de alliantie gepresenteerd.
Tot de prioritaire actiegebieden behoort onder meer een snelle overeenstemming over en goedkeuring van het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening voor duurzame batterijen. Ook de stroomlijning van de vergunningsprocedures in de verschillende lidstaten rond projecten voor batterijgrondstoffen, verbetering en facilitering van de toegang tot financiering voor Europese projecten en de opstart van nationale om- en bijscholingsprogramma’s zijn tot prioriteit gemaakt.

20 gigafabrieken

Maroš Šefčovič, vicevoorzitter voor Interinstitutionele Betrekkingen en Prognoses: ‘In 2017 stond de batterij-industrie in de EU nauwelijks op de kaart. Europa is vandaag de dag een wereldwijde hotspot voor batterijen, met 20 gigafabrieken in onze lidstaten. Tegen 2030 moeten we elk jaar genoeg batterijen produceren om ongeveer 11 miljoen elektrische auto’s te kunnen aandrijven, zodat we snel vooruitgang boeken in de richting van strategische autonomie in deze cruciale sector. Maar de voortzetting van het Europese succesverhaal voor batterijen hangt af van ons vermogen om de meest dringende uitdagingen – kritieke grondstoffen en vaardigheden – met een meer systematische aanpak het hoofd te bieden. Het is ook hoog tijd om een nieuw regelgevingskader vast te stellen om ervoor te zorgen dat alleen de groenste, best presterende en veiligste batterijen op de EU-markt kunnen worden gebracht.’

Nieuwe batterijenverordening

Thierry Breton, commissaris voor de Interne Markt, vult aan: ‘4 jaar geleden dreigde Europa definitief achterop te raken ten opzichte van zijn concurrenten op de wereldmarkt voor batterijen. Vandaag zijn we op weg om tegen 2030 tot wel 90 procent van onze behoeften te dekken. Het is een opmerkelijke ommezwaai en een voorbeeld van wat de EU kan bereiken dankzij een sterk politiek engagement en gezamenlijke inspanningen. Er moet echter nog aanzienlijke vooruitgang worden geboekt op het gebied van duurzaam en verantwoord geproduceerde en verworven grondstoffen voor batterijen en het uitrusten van de Europese beroepsbevolking met de juiste vaardigheden. Onze volgende uitdaging is ervoor te zorgen dat we op deze gebieden de aanzienlijke vooruitgang evenaren die we op het gebied van batterijcellen hebben geboekt. Een belangrijke mijlpaal is de vaststelling van de nieuwe verordening inzake batterijen en ik roep de lidstaten en het Europees Parlement op om onverwijld tot een akkoord te komen.’
Bron: solarmagazine.nl, 24 februari 2022

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply