Skip to main content

Strategisch energie-advies door Futech

Belangrijk! Dit advies is subsidieerbaar via de KMO-portefeuille van het Agentschap Ondernemen.

De KMO-portefeuille is een laagdrempelige elektronische steunmaatregel waarmee Vlaamse KMO’s een subsidie kunnen bekomen voor het inkopen van ondernemerschap bevorderende diensten bij een erkende dienstverlener (meer info: zie onderaan deze pagina).

– Als eerste pijler onderzoekt Futech de mogelijkheden bij bedrijven om hun eigen verbruik te optimaliseren in combinatie met hun bestaande of toekomstige lokale productie-installaties, zoals bijvoorbeeld WKK’s (warmtekrachtkoppeling), zonnepanelen, windmolens,.. Deze studie omvat het visualiseren van flexibele verbruikers en niet-flexibele verbruikers. Tevens wordt er een analyse uitgevoerd naar mogelijke opslagmethodieken zoals bijvoorbeeld batterijen, vliegwielen, elektrische voertuigen,…

– Als tweede pijler onderzoekt Futech de energiezekerheid bij bedrijven zodat de dagdagelijkse bedrijfsvoering niet in het gedrang komt. Deze studie analyseert alternatieve energiebronnen op het ogenblik dat er een stroompanne is. Deze energiebronnen zijn divers en afhankelijk van de toepassing (bv generator, batterij opslag, ups’en,…)

– Als derde pijler onderzoekt Futech de mogelijkheid om bestaande productie-installaties te optimaliseren door bepaalde aanpassingen te adviseren waardoor het rendement verhoogt en de levensduur van installaties wordt verlengd. Uiteraard gebeurt hieraan voorafgaand steeds een analyse van het huidige rendement.

Productie-installaties waar Futech deze diensten voor aanbiedt zijn:

o    PV (Photovoltaische installatie)

o    Windmolens

o    WKK (Warmtekrachtcentrales die zowel elekt
riciteit als warmte produceren)

o    Biogas (uit afvalstoffen gas onttrekken en hiermee elektriciteit en warmte produceren)

o    Zonnecollectoren 

 – Als vierde pijler onderzoekt Futech de mogelijkheid en haalbaarheid van het toepassen van nieuwe energietechnieken. Deze pijler richt zich op twee subdomeinen, namelijk:

  •  Het verbruik reduceren. Om de juiste adviezen te verlenen dient er een elektrische en thermische analyse van het energievebruik te gebeuren. Domeinen die het voorwerp van een dergelijke analyse kunnen uitmaken zijn:

    o Isolatie, nieuwe verwarmingstechnieken (bv warmtepompen,…), verlichtingstechnieken zowel in        nieuwbouw als bij oude gebouwen (zowel betere technologie als slimme technologie en de haalbaarheid  daarvan),…

  • Lokaal energie produceren en aldus de haalbaarheid van een productie-installatie nagaan. Conclusies kunnen getrokken worden met betrekking tot onder meer onderstaande toepassingen:

   o PV, Wind, WKK, Zonnecollectoren, Geothermie,…

Dienstverleners Futech

-Zaakvoerder/Ingenieur Ismaël Ben-al-Lal, werkzaam bij Futech sinds 2008

-Zaakvoerder/Ingenieur Pieter Vangeel, werkzaam bij Futech sinds 2008

-Senior-ingenieur Kristof Gaukema, werkzaam bij Futech sinds 2009

-Junior-ingenieur Bart Van Baelen,  werkzaam bij Futech sinds 2010

-IT-specialist Dimitri Van Gelder, werkzaam bij Futech sinds 2011

Al onze dienstverleners kunnen ruime ervaring voorleggen binnen de verschillende domeinen van het strategisch energieadvies.

Strategisch advies

 Voor het leveren van strategisch advies doorloopt Futech samen met u volgend stappenplan:

       1) Analyse van de huidige bedrijfssituatie/problematiek en het beoogde eindresultaat in de nieuwe situatie. Met andere woorden: welk(e) probleem/situatie doet zich momenteel voor en welk resultaat wordt verwacht van de lange termijnoplossing?

       2) Bepalen van de verschillende mogelijkheden om het beoogde doel te bereiken, inclusief hun technische en economische haalbaarheid.

       3) Opstellen van een beoordeling van de voorgestelde mogelijkheden ter ondersteuning van de klant.

       4) Opstellen van een budget.

       5) Detaillering en opsplitsing van de advieskosten: strategisch advies, subsidiabele prestaties/kosten voor analyses, metingen en testen, begeleiding en implementatie.

Steun

De maximale subsidie voor een strategisch energieadvies bedraagt 25.000 euro. Het subsidiepercentage is steeds 50%. Het maximale projectbedrag waarvoor steun kan worden aangevraagd is bijgevolg 50.000 euro.

Subsidie-aanvraag

Onderstaand schema toont het proces voor de aanvraag van een subsidie-aanvraag. Uiteraard begeleidt Futech u hier graag bij.

Leave a Reply