Skip to main content
De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de fusie van Eandis en Infrax en over een beursgang van de eengemaakte netbeheerder. De eengemaakte netbeheerder zou Fluvius heten.
Eandis Infrax

Begin vorige maand kondigden voorzitters Piet Buyse (Eandis) en Wim Dries (Infrax) al aan dat de twee Vlaamse ­intergemeentelijke bedrijven die de elektriciteits- en gasnetten beheren en onderhouden, samengevoegd zouden worden. Volgens Buyse en Dries zou de samenvoeging jaarlijks minstens 100 miljoen euro aan kosten­besparingen opleveren en kan de stroomfactuur op die manier met minstens drie procent dalen.

Beursgang

Ook Vlaams minister van Energie Bart Tommelein was een fusie genegen. Tommelein wilde private investeerders bovendien de kans geven om mee aandeelhouder te worden via een beursgang. Over die beursgang bereikte de Vlaamse regering vanmiddag dus ook een akkoord.
Doel van de fusie is om er voor te zorgen dat er op Vlaams niveau nog maar één werkmaatschappij met duidelijk afgelijnde taken overblijft De belangrijkste opdracht is uiteraard het beheer, het onderhoud en de investeringen in het netwerk. Daarnaast is de maatschappij ook bevoegd voor energiepremies, de aanmelding van wie zelf energie opwekt, de energiemeters en het databeheer.
‘Al de rest, zoals de installatie van laadpalen of de verkoop van extra opties bij digitale meters, moet worden overgelaten aan de privé’, zegt Tommelein.
Bron: De Standaard, 5 mei 2017

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply