Skip to main content

De voorbije jaren stond de ontwikkeling van de zonnepanelentechnologie niet stil. Dit heeft niet enkel geresulteerd in een langere levensduur van de panelen maar ook in een gevoelige prijsdaling.
Het elektrisch vermogen van zonnepanelen wordt uitgedrukt in kilowattpiek. In optimale omstandigheden (zuidelijke oriëntatie, hellingshoek van 30°) correspondeert 1 kWp met een jaarlijkse elektriciteitsproductie van ongeveer 900 kWh.
Energieleverancier Engie Electrabel berekende dat de prijs van zonnepanelen per kWp ongeveer 1.400 tot 1.800 € bedraagt. In 2008 betaalde u per kWp nog zo’n 4.000 euro. De prijzen van toen kunnen zo’n acht jaar later dus bijna door drie gedeeld worden!
Deze prijsdalingen zijn het gevolg van de zeer grote vraag naar zonnepanelen, die destijds ontstond door de aantrekkelijke subsidiemaatregelen. Door de wereldwijde vraag naar zonne-energie te versnellen, werden fabrikanten genoodzaakt om de performantie van hun waardeketen te verfijnen en te innoveren.
Ook het gebruik van goedkopere grondstoffen in het productieproces van de zonnepanelen speelt uiteraard een belangrijke rol, alsook de ontwikkeling van structuren die eenvoudiger te monteren zijn op de daken.
Duurzaamheid
Ook de duurzaamheid van de zonnepanelen is tijdens de voorbije jaren sterk geëvolueerd. In het verleden mocht u voor uw panelen rekenen op en levensduur van zo’n 20 jaar. Vandaag spreekt men eerder over 25 à 30 jaar. Met een gemiddelde terugverdientijd die lager ligt dan 10 jaar, heeft u bovendien uw installatie nog voor de helft van zijn levensduur terugverdiend!
 

Leave a Reply