Skip to main content

Het Vlaams energieagentschap ontwikkelt momenteel een zonneatlas voor het Vlaams gewest. Als streefdatum werd eind 2016 vooropgesteld.
De Vlaamse overheid wil een zonne-atlas voor heel het gewest opmaken op basis van een gedetailleerd 3D-model van alle gebouwen en hun omgeving. Het doel is dubbel:
1. het technisch realiseerbaar potentieel voor zonne-energie tegen 2030 nauwkeurig inschatten voor heel het Vlaams gewest, als instrument voor het rapporteren van de klimaat- en energiedoelstellingen;
2. de atlas als promotiemiddel voor zonne-energie inzetten, zowel voor PV als voor thermische zonnecollectoren.
Zonatlas
Voorbeeld van online informatie via de Nederlandse zonatlas (bron: www.zonatlas.nl)
De zonne-atlas wordt een GIS-kaartlaag die ook kan gecombineerd worden met andere kaartlagen zoals het distributienet, om bijvoorbeeld knelpunten voor netbeheerders te helpen oplossen. Het project is een samenwerking tussen het Agentschap Informatie Vlaanderen (AIV, de overheidsdienst gespecialiseerd in geografische informatie) en Vito. De kaart zal voor het grote publiek online beschikbaar zijn, bvb. op Geopunt Vlaanderen.
De metingen voor het 3D-model zijn uitgevoerd op basis van de oppervlaktemetingen van alle gebouwen in 2013 (op enkele cm nauwkeurig) in combinatie met een gebiedsdekkende grootschalige opmeting van alle
hoogtematen door middel van lasermetingen (LIDAR technologie) vanuit een vliegtuig dat over heel Vlaanderen heeft gevlogen. Dit gebeurde met een nauwkeurigheid van 5 à 10 cm, zodat ook kleine objecten zoals schouwen en bomen – belangrijk voor schaduwanalyse – goed opgemeten werden. De hoogtemeting vond plaats in de periode 2012-2015, zodat in de toekomst wel een actualisatie nodig is.
De cijfers voor de zoninstraling zijn gebaseerd op gedetailleerde en lokale cijfers van het KMI, op basis van een meetperiode van 2010 tot 2015. Het gaat om uurlijkse instralingscijfers die diverse analyses mogelijk maken. De regionale verschillen in zoninstraling (kust versus Limburg) zijn ook in het model opgenomen.
Bron: PV Vlaanderen Nieuwsflits 2016/02

Leave a Reply