Skip to main content

In de loop der jaren is het mogelijk dat je zonnepaneleninstallatie één of meerdere wijzigingen ondergaat. Wij gaan dieper in op de wijzigingen en hun mogelijke gevolgen voor PV-installaties met een omvormervermogen kleiner of gelijk aan 10 kVA.

zonnepaneel op dak

Wijziging 1: je zonnepaneleninstallatie verplaatsen

Als de lokale productie-installatie wordt verplaatst naar een ander toegangspunt (met een andere EAN-code) binnen het werkingsgebied van je huidige netbeheerder (Infrax of Eandis), moet je de installatie na de verplaatsing melden op het nieuwe adres.

  • Een verplaatsing melden bij Infrax
  • Een verplaatsing melden bij Eandis

Als je de lokale productie-installatie verplaatst naar een locatie buiten het werkingsgebied van je huidige netbeheerder moet je een verwijdering melden. Zie ‘je zonnepaneleninstallatie verwijderen’
Als je de lokale productie-installatie verplaatst van buiten het werkingsgebied van je huidige netbeheerder naar het werkingsgebied van je nieuwe netbeheerder moet je de lokale productie-installatie als nieuwe installatie melden.

Wijziging 2: je zonnepaneleninstallatie verwijderen

Onder een verwijdering verstaan we:
-de definitieve buitendienststelling van je installatie
-de verplaatsing van je lokale productie-installatie buiten het werkingsgebied van je huidige netbeheerder
-een rechtzetting ten gevolge van een onterecht geregistreerde lokale productie-installatie die in werkelijkheid nooit geplaatst werd
-een verwijdering naar aanleiding van een (nog) niet gemelde verplaatsing

  • Een verwijdering melden bij Infrax
  • Een verwijdering melden bij Eandis

Wijziging 3: wijziging van het vermogen of vervanging van een onderdeel van de installatie

Hieronder verstaan we:
-een administratieve rechtzetting
-een vervanging van je omvormer of generator
-een vervanging van je zonnepanelen
-een vervanging door overmacht
Afhankelijk of je steun/certificaten ontvangt, kunnen andere regels van toepassing zijn. Gelieve alle details en specificaties per scenario na te lezen in het document Melding wijziging lokale productie ≤ 10 kVA‘ (Eandis)

  • Een wijziging van vermogen of vervanging melden bij Infrax
  • Een wijziging van vermogen of vervanging melden bij Eandis

Wijziging 4: uitbreiding van je zonnepaneleninstallatie

Hoe je een uitbreiding van je lokale productie installatie moet melden is afhankelijk of je steun/certificaten ontvangt.
1) Uitbreiding met recht op groenestroomcertificaten
Als je zonnepanelen bijplaatst moeten deze volledig gescheiden zijn van de bestaande installatie(s).  Je hebt een nieuwe meter nodig die de extra productie apart registreert. Je moet dan ook altijd (een) nieuwe omvormer(s) plaatsen. Laat zeker ook een nieuwe AREI-keuring uitvoeren en bezorg het verslag aan je netbeheerder.
2) Uitbreiding zonder recht op groenestroomcertificaten
Hier is er geen verplichting om het bijkomend vermogen via (een) aparte omvormer(s) te plaatsten.
Voor de uitbreiding moet zeker ook een nieuwe AREI-keuring worden gedaan en bezorgt het verslag aan Infrax.

  • Een wijziging van vermogen of vervanging melden bij Infrax
  • Een wijziging van vermogen of vervanging melden bij Eandis

Bron: Eandis, Je lokale productie ≤ 10 kVA wijzigen

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply