Skip to main content

Energieagentschap IEA voorspelt dat het wereldwijde economische herstel na de coronacrisis in 2021 ervoor zorgt dat de CO2-uitstoot met 5 procent stijgt. Tegelijkertijd groeit de vraag naar hernieuwbare energie.

De versnelde uitrol van COVID-19-vaccins in veel grote economieën en herstelpakketten van regeringen in antwoord op de economische crisis versterken de vooruitzichten voor economische groei en leiden tot een opleving van de vraag naar energie in 2021.

33 miljard ton

Voor de Global Energy Review heeft IEA onderzocht of dat economisch herstel het risico met zich meebrengt de CO2-uitstoot op te drijven naar een nieuw hoogtepunt.
De onderzoekers van het agentschap schatten dat de CO2-uitstoot dit jaar met bijna 5 procent zal toenemen tot 33 miljard ton. De belangrijkste drijfveer is de vraag naar steenkool, die met 4,5 procent zal groeien, het niveau van 2019 overtreft en zijn hoogtepunt vanaf 2014 nadert, waarbij de elektriciteitssector verantwoordelijk is voor driekwart van deze stijging. ‘De wereldwijde CO2-uitstoot zal dit jaar naar verwachting met 1,5 miljard ton toenemen, gedreven door de heropleving van het gebruik van steenkool in de energiesector. Dit is een ernstige waarschuwing dat het economische herstel van de COVID-19-crisis momenteel allesbehalve duurzaam is voor ons klimaat’, aldus Fatih Birol, de uitvoerend directeur van het IEA.

4,6 procent meer energie nodig

De wereldwijde vraag naar energie zal volgens het IEA in 2021 met 4,6 procent toenemen, wat de krimp van 4 procent in 2020 ruimschoots compenseert en de vraag 0,5 procent boven het niveau van 2019 duwt. Bijna 70 procent van de verwachte toename van de wereldwijde vraag naar energie vindt plaats in opkomende markten en opkomende economieën. Opkomende markten drijven de vraag naar energie zelfs terug tot boven het niveau van 2019. De vraag naar alle fossiele brandstoffen zal naar verwachting dit jaar aanzienlijk toenemen. Alleen al de vraag naar steenkool zal naar verwachting met 60 procent meer toenemen dan alle hernieuwbare-energiebronnen bij elkaar, wat een stijging van de uitstoot met bijna 5 procent oftewel 1.500 megaton betekent. Deze verwachte stijging zou 80 procent van de daling van afgelopen kalenderjaar ongedaan maken.
De vraag naar elektriciteit zal volgens de onderzoekers dit jaar met 4,5 procent toenemen, oftewel met meer dan 1.000 terawattuur. Die toename is bijna 5 keer zo groot als de daling in 2020, waardoor het aandeel van elektriciteit in de finale energievraag meer dan 20 procent zal bedragen. Bijna 80 procent van de verwachte toename van de vraag in 2021 vindt dus plaats in opkomende markten en opkomende economieën, waarbij alleen China al de helft van de wereldwijde groei voor zijn rekening neemt.

8 procent meer hernieuwbare energie

De elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare-energiebronnen zal in 2021 met meer dan 8 procent toenemen, goed voor meer dan de helft van de wereldwijde toename van de totale elektriciteitsvoorziening. De grootste bijdrage aan die groei komt van wind- en zonne-energie, die op schema liggen voor hun grootste jaarlijkse stijging in de geschiedenis.
De elektriciteitsopwekking uit wind zal naar verwachting met 275 terawattuur, oftewel ongeveer 17 procent, toenemen ten opzichte van vorig jaar. De elektriciteitsopwekking uit zonnepanelen zal naar verwachting met 145 terawattuur toenemen, bijna 18 procent meer dan vorig jaar. Hernieuwbare-energiebronnen zullen in 2021 zorgen voor 30 procent van de wereldwijde elektriciteitsopwekking, hun grootste aandeel in de energiemix sinds het begin van de industriële revolutie. China zal naar verwachting verantwoordelijk zijn voor bijna de helft van de wereldwijde toename in elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare- energiebronnen. Runners-up zijn de Verenigde Staten, de Europese Unie en India.
Bron: Solarmagazine.nl, 20 april 2021

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply