Skip to main content

Met ‘fit for 55’ lanceerde de Europese Commissie onlangs een beleidspakket met als doel de CO2-uitstoot in de EU tegen 2030 met 55 procent te verminderen ten opzichte van het basisniveau van 1990. Hiernaast dient de opwekking van hernieuwbare energie tegen 2030 goed te zijn voor 40% van de elektriciteit in Europa.

Volgens Walburga Hemetsberger, CEO van handelsgroep SolarPower Europe, betekent het realiseren van deze doelstellingen veel extra zonnecapaciteit in de rest van het decennium. Toch moeten we volgens haar nog ambitieuzer zijn.  “De door de Europese Commissie voorgestelde doelstelling van 40% hernieuwbare energie zou overeenkomen met maar liefst 660 GW aan geïnstalleerde zonne-energie tegen 2030, aangedreven door de veelzijdigheid van zonne-energie en recordverbrekende kostenbesparingen. Geen enkele andere energietechnologie groeit vandaag meer dan zonne-energie in Europa, wat betekent dat we nog verder en sneller kunnen gaan. Onze 100% Renewable Europe-studie met Lappeenranta-Lahti University of Technology toont aan dat de meest kostenefficiënte weg naar klimaatneutraliteit een doelstelling van 45% hernieuwbare energie is tegen 2030, wat het continent op schema zou brengen om de 1,5°C doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te realiseren.”

Overheidsmaatregelen noodzakelijk

Een belangrijk aspect in het realiseren van deze doelstellingen is weggelegd voor de overheden van de EU-lidstaten. Zij kunnen helpen om de behoefte aan hernieuwbare energievoorzieningen te verzoenen met milieuoverwegingen en de belangen van de lokale bevolking. Zo worden er maatregelen verwacht om het installeren van zonnepanelen op gebouwen te vergemakkelijken. Miguel Herrero, een beleidsadviseur van de Europese handelsorganisatie voor zonne-energie, schat het potentieel aan opwekkingscapaciteit van daken die eigendom zijn van prosumenten, gezinnen en bedrijven die zonne-energie verbruiken en het teveel verkopen aan het net, op meer dan 580 GW.
“Er zijn sterkere maatregelen nodig om onevenredige administratieve belemmeringen voor middelgrote zonne-energiesystemen voor eigen verbruik weg te nemen”, aldus Herrero. “Ook zijn concrete maatregelen nodig om de inzet van zonne-energie op gebouwen te versnellen. Door PV-systemen op daken vrij te stellen van bouwvergunningen en verplichte vereisten voor zonne-energie en opslag in te voeren, kan meer dan 680 TWh aan hernieuwbare elektriciteit worden ontsloten, wat overeenkomt met 25% van de elektriciteitsvraag in de EU.”
Bron: PV-magazine.com, 15 juli 2021

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply