Skip to main content

Vanaf 2021 dient elke nieuwbouwwoning in Vlaanderen ‘bijna-energieneutraal’ (BEN) te zijn. Concreet onderscheiden BEN-woningen zich van andere woningen doordat ze weinig energie gebruiken voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie die toch nog nodig is, dient uit groene energiebronnen (zoals zonnepanelen) te komen. Maar in welk opzicht zijn BEN-woningen dan verschillend van passief huizen?
Allereerst zijn de normen die aan passief woningen worden opgelegd strenger dan bij BEN-woningen. Dat blijkt ook uit onderstaande tabel.

BEN-woning Passiefhuis
E-peil  ≤ E30 Vaak negatief
Netto-energiebehoefte voor verwarming ≤ 70 kWh/m² ≤ 15 kWh/m²
K-peil ≤ K30 Tussen K10 en K20

In een BEN-woning mag het energieverbruik (E-peil) maximum E30 bedragen terwijl dit bij een passiefhuis soms zelfs negatief is. Dit wil met andere woorden zeggen dat er meer energie door de woning wordt opgewekt dan verbruikt!
Verder is de netto-energiebehoefte voor verwarming in een BEN-woning beperkt tot maximaal 70 kWh/m², in een passiefwoning is dit amper 15 kWh/m².
Een derde norm die strenger is voor passiefhuizen dan voor BEN-woningen is het K-peil, dat een indicatie geeft voor de energiezuinigheid van de woning berekend aan de hand van de U-waarden van de verschillende constructiedelen (muur, vloer, dak, venster,…). Hoe beter een gebouw geïsoleerd is, hoe lager het K-peil. De norm voor een BEN-woning is K30, terwijl deze bij een passiefhuis tussen K10 en K20 ligt.
Samenvattend is een passiefhuis dus nog milieuvriendelijker dan een BEN-woning. Maar hoe zit het met het financiële plaatje?
Haalbaarheid?
De strengere energie-eisen van een passiefhuis vertalen zich natuurlijk naar een hoger kostenplaatje. Passiefwoningen vergen veel tijd en geld, terwijl de eisen voor BEN-woningen voor de doorsnee burger wél haalbaar en betaalbaar zijn. Het mag dan ook weinig verbazing wekken dat bouwondernemingen tegenwoordig hun aandacht verschuiven van passiefhuizen richting ‘bijna energieneutrale woningen’.
Voel u dan ook niet schuldig wanneer u voor een ‘BEN-woning’ kiest! Sterker nog, wie vandaag ‘bijna energieneutraal’ bouwt kiest voor een erg milieuvriendelijke oplossing. Bovendien anticipeert u met een BEN-woning op energienormen die in de toekomst alleen maar strenger zullen worden. Met een E-peil van 30 of minder hoeft u zich voor de rest van uw leven in elk geval geen zorgen te maken!
 

Leave a Reply