Skip to main content

Zonnepanelen zijn anno 2021 nog steeds een erg interessante investering. Veel gezinnen zijn onder het nieuwe tariefsysteem van de digitale meter zelfs beter af dan onder het oude systeem met de terugdraaiende teller. Bovendien kan u gebruik maken van enkele premies die onlangs in het leven werden geroepen.

Zowel voor de Vlaamse premie zonnepanelen als voor de Vlaamse premie zonnepanelen loont het de moeite om uw investering niet langer dan nodig uit te stellen. Het premiebedrag van beide premies wordt immers elk jaar lager dan dooft zelfs uit vanaf 2025.

Vlaamse premie zonnepanelen

Wie na 1 januari 2021 nieuwe zonnepanelen in dienst neemt, komt (mits het voldoen aan alle premievoorwaarden) in aanmerking voor de Vlaamse premie zonnepanelen.
Zoals eerder aangehaald kan u uw voordeel doen door tijdig uw zonnepaneleninstallatie te laten plaatsen zodat u uw premie nog in 2021 kan aanvragen.
In onderstaande tabel bedraagt de Vlaamse premie zonnepanelen 2021 voor een installatie van 8 zonnepanelen (360 Wp) bijvoorbeeld 864 euro, ten opzichte van 648 in 2022. Dit komt overeen met een verschil van 216 euro. Vanaf 18 panelen bedraagt het verschil in premiebedrag zelfs 375 euro.

# panelen kWp Premie ZP 2021 Premie ZP 2022 Verschil premie ZP
8 2.88 864 648 216
10 3.6 1080 810 270
12 4.32 1248 936 312
14 5.04 1356 1017 339
16 5.76 1464 1098 366
18 6.48 1500 1125 375
20 7.2 1500 1125 375
22 7.92 1500 1125 375
24 8.64 1500 1125 375

Opgelet: om de Vlaamse premie thuisbatterij aan te kunnen vragen, is het noodzakelijk dat u over een digitale meter beschikt. U kan deze vervroegd aanvragen via deze link.

Vlaamse premie thuisbatterij

Onder het nieuwe tariefsysteem is het erg interessant om uw zonnepaneleninstallatie uit te rusten met een thuisbatterij, waarvoor u een premie kan aanvragen bij de Vlaamse overheid.
Ook bij deze premie doet u er goed aan om uw beslissing niet te lang uit te stellen. Het premiebedrag in 2021 ligt immers gevoelig hoger dan in 2022, zoals blijkt uit onderstaande tabel. Het premiebdrag voor een 2,5 kWh batterij ligt in 2021 bijvoorbeeld 187,5 euro hoger dan in 2022. Voor een 10 kWh batterij is het verschil zelfs 825 euro!

Batterijcapaciteit Premie batterij 2021 Premie batterij 2022 Verschil
2,5 kWh 750 562,5 187,5
5 kWh 1500 1087.5 412,5
7,5 kWh 2175 1500 675
10 kWh 2550 1725 825

Opgelet: om de Vlaamse premie thuisbatterij aan te kunnen vragen, is het noodzakelijk dat u over een digitale meter beschikt. U kan deze vervroegd aanvragen via deze link.

Premies gecombineerd

Veronderstel nu dat u opteert voor een zonnepaneleninstallatie van 12 panelen (360 Wp) met een batterijopslagsysteem van 7,5 kWh. Uw totale besparing voor het tijdig aanvragen van de Vlaamse premie zonnepanelen en de Vlaamse premie thuisbatterij bedraagt maar liefst 975 euro (312 + 675). Bij een installatie van 22 panelen (360 Wp) en een 10 kWh thuisbatterij, bedraagt het verschil zelfs 1.200 euro.
Opgelet: bovenstaande berekeningen gaan uit van de (realistische) assumptie dat het premiebudget voor beide premies steeds toereikend is.

Vraag uw gratis offerte voor uw zonnepanelenproject aan!

Leave a Reply