Skip to main content

Vandaag buigen tal van onderzoekers zich over de vraag wat er met zonnepanelen moet gebeuren aan het einde van hun levensduur. Eén van hen is Tom Rommens, coördinator van Circusol, het Europees Horizon 2020 project rond een circulaire toekomst voor de zonnepanelensector, waar Futech deel van uit maakt. “Waar we ons echt op concentreren is het hergebruik van zonnepanelen”, klinkt het.
“Als we het vanuit een levenscyclus perspectief bekijken, is het altijd milieuvriendelijker om zonnepanelen net iets langer te gebruiken in plaats van ze te snel te vervangen door nieuwe panelen. Zelfs als nieuwe panelen veel efficiënter zijn. Het is zelfs beter om oudere panelen te gebruiken tot ze echt aan het einde van hun levensduur zijn. Dat is meteen ook het belangrijkste uitgangspunt voor Circusol. Op deze manier vermijden we onnodige negatieve milieu-effecten.”

Duurzaamheid vs levensduur

“In de PV-sector zal er altijd discussie bestaan over duurzaamheid en levensduur. Wat mij betreft bestaan er twee mogelijke strategieën:
1) Een product dat erg lang meegaat en jaren kan worden gebruikt, zal altijd een lagere milieu-impact hebben als je de jaarlijkse impact van verbruik beschouwt.
2) De andere strategie is het maken van producten die misschien na korte tijd kunnen worden ontmanteld, maar die weinig of geen impact hebben op het milieu.”
“In de literatuur over de circulaire economie bestaat er een wijdverbreid concept dat twee soorten cycli beschrijft: allereerst technische cycli waarbij je duurzame producten probeert te maken en er voor zorgt dat ze uiteindelijk kunnen worden gerecycleerd, hergebruikt of hersteld. In dat geval maakt het niet uit of het product schadelijke elementen bevat of niet.”
Aan de andere kant heb je andere cycli die niet per se ver in de tijd hoeven te gaan. Het gaat om bio-gebaseerde cycli waarbij je producten hebt die, zoals in de natuur, kunnen weggegooid worden zonder het milieu te schaden.
In de natuur verliezen bomen elk jaar hun bladeren, maar dat is geen erg omdat ze niet schadelijk en zelfs heilzaam zijn doordat ze degraderen en terug door de boom worden opgenomen als voedingsbron.
Producten met een korte levensduur hoeven niet per definitie een negatieve impact te hebben, voor zover ze niet schadelijk en goed ontworpen zijn vanuit een eco-design perspectief.

Vierde leven

Tot welk van beide cycli behoren zonnepanelen ? “Ik heb nog geen enkel biologisch afbreekbaar zonnepaneel gezien, dus ik denk dat ze onder de eerste cyclus vallen. Het moet de bedoeling zijn om zonnepanelen zolang mogelijk te gebruiken in technische cycli waar ze een tweede en misschien wel derde en vierde leven krijgen”, besluit Rommens.
Bron: PV Magazine.com

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply