Skip to main content

Afgelopen vrijdag keurde de Vlaamse regering het Warmteplan van Vlaams Energieminister Bart Tommelein goed. “Na het Zonneplan en het Windplan, hebben we nu ook een plan van aanpak om warmte-energie in Vlaanderen alle kansen te geven”, reageert de minister.
Warmteplan Tommelein
Elke Vlaming weet hoe zonnepanelen en windmolens er uitzien, maar lang niet iedereen weet wat een warmtepomp, een zonneboiler of een warmtenet is. De productie van groene warmte en de recuperatie van restwarmte hinken achterop. Nochtans kan groene warmte volgens een studie van VITO één derde tot de helft van onze Belgische doelstelling van 13% hernieuwbare energie invullen.

Warmteplan

Na het Zonneplan en het Windplan, heeft Vlaams minister van Energie Bart Tommelein daarom zijn Warmteplan klaar. “We moeten groene warmte in Vlaanderen alle kansen geven. De eerste opdracht blijft natuurlijk zo weinig mogelijk energie verbruiken. De tweede is om maximaal gebruik te maken van hernieuwbare bronnen, zoals omgevingswarmte, geothermie, zonnewarmte,… Ten slotte is het belangrijk dat we onze restwarmte optimaal benutten.”

Zonneboiler en warmtepompen

Bij nieuwbouw wordt er vandaag in 12% van de huizen een zonneboiler en in ongeveer 20% een warmtepomp geplaatst. De bedoeling is dat er tot 2020 jaarlijks gemiddeld 9.500 zonneboilers bijkomen, ongeveer 2.000 meer dan in 2016, en 6.400 warmtepompen, tegenover 3.728 in 2016. Warmtepompen hebben een groot potentieel, maar zijn – doordat er veel kosten doorgerekend worden in onze elektriciteitsfactuur – niet goedkoop in verbruik.
Bart Tommelein: “Het capaciteitstarief zal dat probleem vermoedelijk oplossen. Samen met de VREG zal ik bekijken hoe een nieuwe tariefstructuur de keuze voor een warmtepomp kan stimuleren en of er een tussentijdse oplossing mogelijk is.” De premies voor warmtepompen werden sinds 1 januari al vereenvoudigd en verhoogd.
Meer info: Warmteplan: groene warmte-energie in Vlaanderen stimuleren

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief  

Leave a Reply