Skip to main content

Op 24 februari bekrachtigde de Vlaamse regering het Decreet om energiefraude te voorkomen, vast te stellen, te detecteren en te bestraffen. Wat zijn de gevolgen en consequenties voor installateurs en zonnepaneleneigenaars?
In het Vlaamse regeerakkoord voor de periode 2014-2019 plande de Vlaamse regering om fraude met tellers, zonnepanelen of andere decentrale productie sneller te detecteren en te bestrijden. Het bestrijden van energiefraude zal ervoor zorgen dat alle prosumenten nettarieven betalen, wat bijdraagt aan het drukken van de nettarieven. De aanmelding van zonnepanelen zorgt ervoor dat de netbeheerders weten waar de panelen liggen en wat de gevolgen zijn voor het netwerk. Dit helpt om onveilige situaties te vermijden.
Wijzigingen in de regelgeving
Nu keurde de Vlaamse regering het decreet goed met de bijkomende maatregelen voor het detecteren, vaststellen en sanctioneren van energiefraude. Dit zijn de belangrijkste maatregelen die gevolgen hebben voor eigenaars en installateurs van zonnepanelen:
– Vanaf 1 april 2017 is het vermijden en opsporen van energiefraude een taak van de netbeheerders. Netbeheerders moeten hierover jaarlijks een actieplan en een jaarverslag opstellen.
– Vanaf 1 april 2017 mogen distributienetbeheerders terreinen, gebouwen en productie-installaties inspecteren en een verslag van vaststelling opstellen.
– Vanaf 1 april 2017: wanneer netbeheerders energiefraude met de meetinstallatie of certificaten vaststellen, kunnen ze elektriciteit of aardgas afsluiten en de kosten hiervoor recupereren. Ze kunnen ook de uitbetaling van groenestroomcertificaten, warmtekrachtkoppelingscertificaten, vergoedingen en premies stopzetten of terugvorderen.
– Vanaf 1 juni 2017 moeten installateurs van hernieuwbare energie-installaties maandelijks een lijst overmaken aan de netbeheerders van de door hen geplaatste hernieuwbare energie-installaties voor elektriciteitsproductie. Het niet of foutief aanleveren van deze lijsten kan een geldboete opleveren.
– Vanaf 1 juni 2017 mag het Vlaams Energieagentschap boetes vorderen voor:

  • Handelingen en het manipuleren van meetinstallaties en aansluitingen op het distributienet zonder toelating van de netbeheerder.
  • Het niet naleven of fout naleven van de meldingsplicht.

Volgende stappen

Het creëren van een uniek loket bij Eandis en Infrax voor eigenaars van zonnepanelen, was een eerste stap om het aanmelden van zonnepanelen gemakkelijker te maken. Vanaf 1 april 2017 treedt het nieuwe decreet in werking. Maar pas vanaf 1 juni 2017 krijgt wie fraude pleegt echt een boete en moeten de installateurs
maandelijks een lijst van geplaatste installaties overmaken aan de netbeheerders. Wij overleggen met de  Vlaamse regering nog over de vorm en inhoud van deze lijsten alsook met de netbeheerders over de manier van bezorgen van de informatie. Wij houden u hiervan op de hoogte.
Bron: PV Vlaanderen Nieuwsflits 2017/04

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply