Skip to main content

Energieregulator VREG gaat dit jaar voor het eerst de langetermijninvesteringsplannen van de Vlaamse netbeheerders beoordelen. Het gaat om de geplande investeringen voor de komende 10 jaar in het gas- en stroomnet.

Eind december keurde de VREG alle investeringsplannen van de netbeheerders af, omdat die op een te korte termijn gericht waren (red. zie kader). In het Vlaamse Energiedecreet, dat bepalingen bevat over de investeringsplannen van de distributienetbeheerders en de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit, is namelijk vastgelegd dat de investeringsplannen een termijn van 10 jaar moeten beslaan. Deze termijn is pas sinds vorig jaar van kracht, doordat Vlaanderen het Energiedecreet wijzigde als onderdeel van een omzetting van nieuwe Europese regelgeving.

Rapporteringsmodellen

De netbeheerders moeten de investeringsplannen nu voor een periode van 10 jaar opmaken en ze moeten een openbare raadpleging over de plannen houden. In het najaar beoordeelt de VREG de investeringsplannen van onder meer Fluvius en Elia voor het eerst in deze nieuwe vorm.
In aanloop naar de beoordeling van de plannen heeft de VREG rapporteringsmodellen voor de distributienetbeheerders gewijzigd. Dat model beschrijft op welke manier de distributienetbeheerders de vereiste informatie over de investeringsplannen moeten indienen.

Uitdagingen

Door de investeringsplannen van de netbeheerders nu ook een termijn van 10 jaar te laten omvatten, verwacht de VREG een beter zicht te krijgen op de uitdagingen op de langere termijn.
De distributienetbeheerders gaan aan de slag met de nieuwe rapporteringsmodellen. Daarna zullen zij een brede openbare raadpleging organiseren over hun investeringsplannen. Ook de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit zal zijn investeringsplannen publiek voorleggen.  De netbeheerders moeten hun investeringsplannen en de resultaten van de openbare raadpleging uiterlijk 1 oktober bij de VREG indienen.
Bron: Solarmagazine.nl, 4 maart 2022

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply