Skip to main content

Vlaams energieminister Zuhal Demir wil voormalige stortplaatsen in gebruik nemen voor de ontwikkeling van zonneparken en extra natuur. De minister heeft alvast een onderzoek laten opstarten om de mogelijkheden in kaart te brengen.
“De ruimte in Vlaanderen is schaars en dus moeten we ze zo efficiënt mogelijk inzetten”, stelt Demir. “Daarom gaat OVAM samen met de lokale besturen en onder meer Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en Natuurpunt op zoek naar een zinvolle toekomstige invulling voor oude stortplaatsen.”

Afvalstoffenmaatschappij

​De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) is een overheidsdienst die richting geeft aan het beleid rond afval, materialen en bodem en beïnvloeden zo de uitvoering van de wetgeving.
Demir: “Het lijkt de evidentie zelf. De ruimte in Vlaanderen is schaars en dus moeten we ze zo efficiënt mogelijk inzetten. Toch is het pas de laatste tijd zo dat de terreinen van voormalige stortplaatsen in Vlaanderen in het vizier komen om in te zetten voor hernieuwbare energieprojecten of voor het planten van extra bos of natuurontwikkeling.”
Uit een eerste analyse blijkt alvast dat er zeer grote oppervlaktes kunnen dienen voor nieuwe ontwikkelingen. Veel hangt volgens Demir af van de aard van de stortplaats en de bereidwilligheid van eigenaars, exploitanten en lokale besturen om dergelijke projecten tot een goed einde te brengen. “Maar het spreekt voor zich dat we alle kansen maximaal gaan grijpen om onze hernieuwbare energiedoelstellingen, maar ook onze ambitie voor 4.000 hectare extra bos en 20.000 hectare extra natuurbeheer, effectief waar te maken”, besluit Demir.
Bron: Solarmagazine.nl, 26 november 2020

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Join the discussion One Comment

  • Philippe schreef:

    Als ze de stortplaatsbezitters gaat behandelen gelijk ze de particulieren behandeld hebben zullen ze er niet veel hoeven te leggen, op de daken van particulieren is er nog plaats zat maar die willen ze niet meer!

Leave a Reply