Skip to main content

Binnen dit en twee jaar komen er 11.400 laadequivalenten bij in Vlaanderen. Dat maakte Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters vandaag bekend. “Momenteel telt Vlaanderen meer dan 5.000 publieke laadequivalenten”, aldus minister Peeters. “Met de resultaten van onze eerste projectoproepen voor bedrijven verdriedubbelen we het totale aantal. Ook de komende jaren zal ik verder laadequivalenten uitrollen zodat de ambitie om tegen 2025 35.000 laadequivalenten te hebben in Vlaanderen, realiteit wordt.”
De Europese Commissie benadrukte deze week nog tijdens de Raad Transport van de EU dat elke lidstaat een tandje bij moet steken in de uitrol van laadinfrastructuur als onderdeel van het “FIT for 55”-pakket. Een ambitie die minister Peeters deelt, maar ze gaat nog verder:
“Ik wil bestuurders het vertrouwen geven inzake voldoende toegankelijke laadinfrastructuur. Mijn ambitie is duidelijk: tegen 2025 moet de teller in Vlaanderen op 35.000 laadequivalenten staan en hebben we elke 25 km (ultra)snellaadinfrastructuur langs de snelwegen en grote verkeersassen.”

Meer dan 11.000 extra laadequivalenten

De 11.400 extra laadequivalenten bestaan uit (ultra)snelladers langs de grote verkeersassen en door publiek toegankelijke laadinfrastructuur op privaat domein. Concreet zullen er minstens 1.700 laadequivalenten aan snelladers bijkomen op meer dan 134 locaties langs belangrijke invalswegen. Daarnaast leverde de semi-publieke call meer dan 9.700 laadequivalenten op.

Met de bijkomende laadequivalenten eindigen we op meer dan 16.000 laadequivalenten in Vlaanderen. We gaan verder op hetzelfde elan en blijven inzetten op een versnelde uitbouw van zowel publieke, semi-publieke als private laadpunten. Voor de komende jaren plan ik alvast nog projectoproepen”, aldus minister Peeters.

Ook wil minister Peeters zorgen dat laadinfrastructuur sneller en efficiënter geplaatst kan worden. Dit doet ze enerzijds door potentiële locaties voor laadpalen in kaart te brengen en anderzijds door regionale exploitanten aan te duiden om de plaatsingsprocedure te verkorten:

“De procedure om een publieke laadpaal te plaatsen neemt veel tijd in beslag en moet korter. Ik wil tijd winnen door vooraf potentiële locaties in kaart te brengen”, zegt minister Peeters. “Deze potentieelkaarten zijn in opmaak en moeten klaar zijn tegen eind dit jaar. Zo zullen laadpalen ook strategischer geplaatst kunnen worden. Het voorstel dat vrijdag 24 september goedgekeurd werd op de Vlaamse Regering, zorgt voor extra ondersteuning voor onze lokale besturen: de plaatsingsprocedures worden vereenvoudigd door CPO’s (Charge Point Operator) aan te duiden per regio. Zo kunnen de lokale besturen expertise, tijd en geld uitsparen.

Laadpaalinfrastructuur: op het werk, onderweg en thuis

Het stimuleren van de uitbouw van de laadpaalinfrastructuur is een doordacht verhaal, gekoppeld aan de transitie naar elektrisch rijden die we vandaag vaststellen. 80% van het laden vindt plaats op het werk of thuis, de rest gebeurt onderweg.
Wat betreft het thuisladen heeft niet iedereen de mogelijkheid om aan een eigen privaat punt te laden. Het systeem ‘Paal volgt Wagen’ is hier een oplossing: wie niet thuis kan laden en geen publieke paal ter beschikking heeft kan er eentje in de buurt aanvragen. Hiervoor is een digitaal loket in de opmaak. De aangeduide CPO zal zorgen voor een publieke laadpaal binnen de 250 meter van de woonst van de aanvrager.
Bij het laden op het werk is het ook belangrijk dat bedrijven de klik maken om de laadinfrastructuur publiek toegankelijk te maken zowel voor personeel, klanten als alle andere EV-rijders.

“Bedrijven die een voortrekkersrol op zich nemen en investeren in laadinfrastructuur vormen een cruciale schakel in het vergroenen van het wagenpark. Mijn call voor semi-publieke laadinfrastructuur op privaat domein was bedoeld als stimulans voor dergelijke pioniers. De projectoproep werd afgesloten met maar liefst 221 projecten, goed voor 9718,5 laadequivalenten. Deze laadinfrastructuur moet binnen de 2 jaar zichtbaar zijn in het straatbeeld”, duidt minister Peeters.

Onderweg laden moet snel, vlot en toegankelijk kunnen gebeuren. Daarom komen er op de grote verkeersassen om de 25 kilometer snellaadpunten. Dit gaat verder dan het voorstel van de Europese Commissie om elke 60 km ultrasnellaadinfrastructuur te voorzien op de belangrijkste wegen van het Europees kernnet. Minister Peeters is dus ambitieuzer met haar vooropgestelde doelstelling.
Bron: Lydiapeeters.be, 24 september 2021

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply