Skip to main content

De vergunningsprocedure en de uitrol van projecten op gebied van hernieuwbare energie zal versneld worden. Daarover bereikte de energieministers van de lidstaten van de EU een akkoord. 

‘Met meer hernieuwbare energie in onze netten kunnen we onze vraag naar fossiele brandstoffen terugdringen en energiefacturen doen dalen. Met dit akkoord versnellen we de vergunningsprocedures, die vaak te lang en te omslachtig zijn.’ Dat vertelt Jozef Síkela, minister van Industrie en Handel in Tsjechië. 

In het akkoord werd gesteld dat de vergunningsprocedure voor zonnepanelen op daken niet langer dan drie maanden mag duren. Daarnaast hebben ministers besloten dat zonnepaneleninstallaties op bestaande kunstmatige constructies in bepaalde omstandigheden vrijgesteld worden van de verplichting om een specifieke milieueffectbeoordeling uit te voeren. 

Die vergunningstermijn is voor warmtepompen zelfs teruggedrongen tot 1 maand, voor de installatie van warmtepompen met minder dan 50 megawatt vermogen en 3 maanden in het geval van bodemwarmtepompen. Het akkoord laat wel nog de ruimte aan lidstaten om bepaalde gebieden of bouwwerken uit te sluiten, om cultureel erfgoed, nationale defensiebelangen of veiligheid te beschermen. 

Bron: Solarmagazine.nl, 25 november 2022