Skip to main content

Zoals de Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gas Bedrijven (Febeg) op vrijdag 12 mei deed, waarschuwen ook de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en de Federatie van Elektrotechnische Ondernemers (Fedelec) en de Belgische Unie van Installateurs van Centrale Verwarming, Sanitair, Klimaatregeling en Aanverwante Beroepen (ICS) voor de organisatie van en deelname aan groepsaankopen. Groepsaankopen moeten voldoende transparant gebeuren, mogen reglementaire verplichtingen niet omzeilen en moeten vooral naar de klanten toe de nodige kwaliteitsgaranties bieden. VCB, Fedelec en ICS stellen vast dat sommige groepsaankopen van technische installaties een te sterke prijsdruk veroorzaken op de onderaannemers waardoor die garanties niet altijd kunnen worden waargemaakt.
Groepsaankopen kunnen de markt verruimen door bijvoorbeeld gezinnen in groep te sensibiliseren voor investeringen in energiebesparing en hernieuwbare energie die dit anders niet zouden doen. In die zin kunnen zij een positief effect hebben op de markt.
Een installatie plaatsen is echter geen gestandaardiseerd ‘commodity product’ maar een dienst. De kwaliteit is niet altijd dezelfde en hangt in hoge mate af van zowel de materiaalkeuze als de kwaliteit van het bedrijf en van de mensen die de installatie uitvoeren. Organisatoren van groepsaankopen drukken vaak op de marges van de uitvoerders. Daardoor vergroot de kans dat zowel de installatie zelf als de plaatsing van een lagere kwaliteit zijn. Klanten moeten er zich bewust van zijn dat de organisatoren van groepsaankopen ook geld willen verdienen.
Vergelijk met offertes buiten de groepsaankoop
Kris Van Dingenen, adjunct-directeur van Fedelec: “Wij raden klanten aan de offertes van groepsaankopen altijd te vergelijken met de offertes van installatiebedrijven buiten de groepsaankoop. Het is ook belangrijk dat de organisator van de groepsaankoop duidelijke garanties geeft voor de bescherming van de consument en zelf de verantwoordelijkheid neemt voor de kwaliteit van de installatie en van het uitgevoerde werk. Deze verantwoordelijkheid contractueel bij een onderaannemer leggen die geen marge kan nemen, is al te gemakkelijk. De kans is reëel dat die het jaar daarop al niet meer bestaat”.
Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB: “Aan de overheid vragen wij dat zij toezicht houdt op organisaties en personen die groepsaankopen organiseren en op hun respect van de geldende reglementeringen en aandringt op transparantie om zo oneerlijke binnenlandse concurrentie tegen te gaan. Daarbij geniet het de voorkeur dat ook de organisator klant is omdat die dan zelf belang heeft bij een goede kwaliteit.”
Bron: Persbericht Fedelec

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply