Skip to main content

De Vlaamse regering heeft het ontwerpdecreet Digitale Meters van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein goedgekeurd. ‘Vandaag zetten we een belangrijke stap naar de flexibilisering van ons energiesysteem. Digitale meters vormen daarin een cruciale en onmisbare schakel. 1 januari 2019 zullen we starten met de uitrol’, aldus Bart Tommelein.
Digitale meter
Begin februari keurde de Vlaamse regering de conceptnota over digitale meters van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein goed. Het ontwerpdecreet legt nu de wettelijke basis vast. ‘We kiezen voor een eenvoudige digitale meter, met de mogelijkheid die uit te breiden met slimme toepassingen. In eerste instantie zullen de netbeheerders de data beheren, na vijf jaar wordt dit grondig geëvalueerd. We garanderen een compensatieregeling voor de eigenaars van zonnepanelen met een terugdraaiende teller. En er komen boetes voor wie misbruik maakt van de verbruiksgegevens’, vat de minister samen.
Proefprojecten: al 41.000 meters geplaatst
De digitale meters zijn noodzakelijk in het vraaggestuurde energiesysteem van de toekomst. Reeds sinds 2012 lopen er verschillende proefprojecten. Nu al zijn er 41.000 digitale meters geplaatst in individuele woningen en appartementen. ‘Maar de tijd van uitsluitend proefprojecten is voorbij. Vandaag hebben we een belangrijke concrete stap gezet. Eandis en Infrax kunnen weldra werk maken van de aanbesteding van de digitale meter’, zegt een tevreden Bart Tommelein.
Compensatieregeling voor zonnepaneleninstallaties
De terugdraaiende teller voor particulieren blijft gegarandeerd. Bestaande en nieuwe zonnepaneleninstallaties aangemeld tot eind december 2020, behouden het systeem van een teruglopende meter gedurende 15 jaar, te rekenen vanaf de datum van installatie. Voor installaties vanaf 1 januari 2021 komt er een alternatief compensatiesysteem om investeringen in zonne-energie rendabel te houden.
Boetes om misbruik tegen te gaan
Via de digitale meters worden zeer grote hoeveelheden verbruikersdata uitgewisseld. In overeenstemming met de privacywetgeving, legt het ontwerpdecreet fikse administratieve boetes vast in geval van gegevensmisbruik. De boete per kalenderdag start bij 1.000 euro en kan oplopen tot 20 miljoen euro of voor een onderneming tot 4% van de jaaromzet.
Het ontwerpdecreet wordt nu voorgelegd aan de Raad van State en de diverse adviesraden. Normaal gezien wordt het definitieve decreet tegen het einde van dit jaar aan het Vlaams parlement  voorgelegd. ‘Er is geen weg meer terug. We zitten perfect op schema om 1 januari 2019 te starten met de uitrol van de digitale meters’, besluit Bart Tommelein.
Bron: website Bart Tommelein

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Join the discussion 2 Comments

  • Luc Dupont schreef:

    Weer een belofte gebroken, bij de aankoop van onze zonnepanelen is er NIET gesproken van maar 15 jaar terugdraaiende teller. Voor mijn part mogen ze hun digitale meter houden.

  • Doumen J schreef:

    Beste,
    Bij ons zelf en onze 2 dochters werden 4 jaar geleden zonnepanelen geplaatst door FUTECH . Bij de uitrol van de digitale meters waren onze dochters al snel aan de beurt. Zij werden verzekerd dat de nieuwe meter toch nog zou terugtellen. ( zij wilden eigenlijk geen digitale meter, maar na de verzekering door de fluvius medewerker, werd de meter dan geïnstalleerd.. onze woning was nog niet aan de beurt. Na het nieuws van vandaag, dat je de meter kan weigeren tot 2025…..Voelen zij zich bekocht…..Hoe moet het nu met de zonnepaneeleigenaars die tegen wil en dank die digitale meter moesten plaatsen verleden jaar? Dank voor een reactie.

Leave a Reply