Skip to main content

Op parlementaire vraag werd er een overzicht gegeven van de premie-aanvragen voor PV-installaties en thuisbatterijen door Minister van Energie Zuhal Demir. In dit artikel vindt u de belangrijkste cijfers terug.

Premie-aanvragen PV-installatie

Van januari tot en met maart 2022 werden 2132 premie-aanvragen voor zonnepanelen ingediend. De meerderheid van deze aanvragen dateren van januari met 1297 aanvragen. In februari was het aantal aanvragen 779 en in maart 56. Verdere cijfers over premie-aanvragen van de PV zijn nog niet gekend. In 2021 werden er 1854 premie-aanvragen aangevraagd in dezelfde periode; een sterk stijging dus.

Premie-aanvragen thuisbatterij

Het aanvragen van de thuisbatterijpremie kende een sterke groei in het afgelopen jaar. In 2022 werden er al 5088 premies aangevraagd. In dezelfde periode in 2021 was dit aantal slechts 972. In januari werden 1435 premies aangevraagd ten opzichte van 122 premies in 2021. De maand februari telde dit jaar 1136 aanvragen ten opzichte van 202 aanvragen in 2021. De aanvragen in maart stegen van 489 aanvragen in 2021 tot 1452 aanvragen in 2022. In april werden er tot en met 25 april al 1065 aanvragen geregistreerd (in 2021 waren dit er slechts 66).
Het gemiddelde premiebedrag dat werd aangevraagd vanaf begin dit jaar tot en met 25 april was 1450 euro (het maximum bedrag is 1725 euro). Hiervan werden 3711 aanvragen goedgekeurd.
De gemiddelde bruikbare capaciteit van de aanvragen in de afgelopen periode bedroeg 8,23 kWh. De totale bruikbare capaciteit was 41.570 kWh. Van deze bruikbare capaciteit werd 34.805 kWh goedgekeurd. In dezelfde periode in 2021 bedroeg de gemiddelde bruikbare capaciteit 10,7 kWh.

Overzicht per provincie

De meeste aanvragen werden gedaan in provincie Antwerpen, gevolgd door Oost-Vlaanderen. In Limburg werden de minste aanvragen gedaan. De aantal goedgekeurde aanvragen is echter in Oost-Vlaanderen het hoogst, met 909 goedgekeurde aanvragen van januari tot en met 25 april 2022.

Bron: Nieuwsflits PV Vlaanderen, 30 juni 2022.

Join the discussion 2 Comments

Leave a Reply