Skip to main content

De Europese Commissie wil van Europa het eerst continent ter wereld maken dat tegen 2050 klimaatneutraal is. Om dit te realiseren werd het ‘Fit-for-55’ programma in het leven geroepen dat streeft naar een emissiereductie van 55 procent tegen 2030, een zeer grote uitdaging voor elke economische sector. 
In een eerdere fase was er nog sprake van een emissiereductie van 60 procent tegen 2050, maar het nieuwe beleid legt de lat dus gevoelig hoger. Toch wordt het debat omtrent het energievraagstuk in ons land vooral gevoerd rond de kernuitstap. Maar is dit wel terecht?
“De kernuitstap is een belangrijke discussie”, erkennen Ronnie Belmans (gewoon hoogleraar KU Leuven), Johan Albrecht (hoogleraar economie UGent en senior fellow bij het Itinera Institute), Pieter Vingerhoets (expert energie- en klimaatstrategie bij EnergyVille/VITO) en Michel De Paepe (hoogeleraar thermodynamica UGent en voorzitter UGent-EnerGhentIC op Tijd.be. “Maar de kerncentrales produceren slechts 3 à 4 procent van ons jaarlijkse finale energieverbruik. De echte uitdaging ligt bij de overige 96 procent.”
Gedetailleerdere cijfers van Eurostat tonen aan dat het totale finale energieverbruik in ons land 462 TWh bedraagt, exclusief het energieverbruik van de internationale scheepvaart en de luchtvaart (115 TWh). De 2 GW nucleaire capaciteit in België is gelijk aan 15 TWh in dit totale energielandschap.
“De politieke beslissing over 2 GW aan nucleaire capaciteit is wellicht de eenvoudigste in het transformatieproject naar een duurzamere maatschappij met een hogere levenskwaliteit”, weten de experts. “Het aantal betrokken partijen is beperkt en in de wet en het regeerakkoord staat wat er moet gebeuren. Het koolstofneutraal maken van de industrie, het transport en het gebouwenpark plaatst ons voor veel complexere onderhandelingen en beslissingen.”
Bron: Tijd.be, 2 september 2021

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Join the discussion One Comment

Leave a Reply