Skip to main content

Nu de biomassacentrale van Langerlo in Genk er niet komt, verwacht bijna iedereen dat de Turteltaks – die nu 100 euro per gezin per jaar bedraagt – naar beneden kan. Volgens de Bond Beter Leefmilieu en Vlaams Parlementslid Johan Danen (Groen) kan de energieheffing sowieso met 25 euro zakken, gewoon door biomassa te vervangen door zonne- en windenergie.
“We gaan ervan uit dat ongeveer de helft van de Turteltaks – dus ongeveer 50 euro – nodig was voor de financiering van de biomassacentrales”, zegt Sara Van Dyck van de Bond Beter Leefmilieu. “Maar we willen natuurlijk wel dat er meer groene stroom wordt geproduceerd. Dus pleiten we voor de vervanging van de biomassacentrales door meer wind- of zonne-energie.”
“Uit een studie van Energy-Ville blijkt dat je evenveel groene energie uit wind en zon kan halen voor 1,2 miljard euro aan groenestroomcertificaten, in plaats van de 2,2 miljard zoals nu was voorzien voor de biomassacentrale. Dat is 1 miljard minder. Dus kan je ruwweg zeggen dat er van die 50 euro in de Turteltaks die voor biomassa bestemd was 25 euro af kan, en dan haal je nog de doelstellingen voor groene stroom.”
Afschaffen ?
“De Vlaamse regering int via de Turteltaks 1 miljard euro om de overschotten aan groenestroomcertificaten uit zon en warmtekracht te betalen en 1,9 miljard euro voor die uit biomassa”, zegt Rob Beenders (sp.a). “Dus die Turteltaks kan door het afschaffen van biomassa minstens met twee derde of 66 euro zakken, naar 33 euro. Maar eigenlijk kan die taks helemaal verdwijnen, want tegen eind dit jaar is die 1 miljard euro voor de groenestroomcertificaten uit zon en warmtekracht weggewerkt.”
“Als minister Tommelein tot 2021 de Turteltaks blijft innen, dan betekent dat dat de Vlamingen nog 1,9 miljard euro zullen betalen via hun stroomfactuur zonder dat daar een project tegenover staat – want de biomassacentrales van Langerlo en Gent zijn geschrapt. Als de minister de Turteltaks niet wil afschaffen, dan moet hij de Vlamingen duidelijk zeggen waarvoor deze belasting zal dienen.”
“We zullen een totaal nieuw energieplan opmaken”, reageert minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld). “Maar het is nog te vroeg om te zeggen wat dit voor de energieheffing betekent. Als die naar beneden kan, dan doen we dat ook.”
Bron: Het Belang Van Limburg, 10 april 2017

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply