Skip to main content

Netbeheerder Fluvius heeft beslist om de regels te versoepelen voor het vervangen van omvormers indien de som van alle PV-omvormers (inclusief hybride batterijomvormers) en de som van alle batterijomvormers beiden maximaal 10 kVA zijn. Daarnaast besliste Fluvius dat in de meeste verhuissituaties de omvormers niet meer vervangen moeten worden.
Wanneer omvormers vervangen worden, groenestroomteller vervangen/toegevoegd worden of het paneelvermogen gewijzigd wordt, moet dit gemeld worden aan Fluvius. Dit kan via deze link.
Bij elke omvormervervanging moeten de omvormergrenzen gerespecteerd worden:

 • Monofasig mag je maximaal 5 kVA AC-omvormervermogen aansluiten
 • Meerfasig mag je maximaal 10 kVA AC-omvormervermogen aansluiten (met een maximale spreiding over de verschillende fasen, met een maximale onbalans van 5 kVA per fase)

De som van alle PV-omvormers (inclusief hybride batterij-omvormers) mag bovenstaande grenzen niet overschrijden om als kleine productie-installatie beschouwd te worden. Daarnaast mag ook de som van alle batterij-omvormers die niet gehomologeerd zijn als hybride omvormers bovenstaande grenzen niet overschrijden, en moet de injectie van deze batterij-omvormers beperkt worden tot de som van alle PV-omvormers.
Bij het vervangen van één of meerdere omvormers wordt er een onderscheid gemaakt tussen niet-certificaatgerechtigde en certificaatgerechtigde PV-installaties.

Niet-certificaatgerechtigde installaties ≤ 10 kVA

Indien een kleine PV-installatie niet in aanmerking komt voor groenestroomcertificaten (installaties ≤ 10 kVA die sinds 1 juli 2015 geïnstalleerd werden):

 • is het altijd toegelaten om meerdere omvormers te vervangen door 1 of meerdere omvormer van een ander vermogen zolang de overige regels gerespecteerd worden.
 • mag het maximale AC-vermogen van de omvormer (in kVA) gewijzigd worden
 •  mag het piekvermogen van de panelen (in kWp) wijzigen

Zoals eerder vermeld moeten deze wijzigingen gemeld worden.
Er is vanuit Fluvius geen grens op het toegelaten piekvermogen aangesloten achter een omvormer. U kan het piekvermogen van de panelen (in kWp) dus overdimensioneren ten opzichte van het omvormervermogen (in kVA), volgens de specificaties van de omvormer. Maar wanneer het piekvermogen van de panelen verhoogd wordt, is de installatie van een digitale meter verplicht. Deze zal gepland worden na aanmelden van de wijziging

Certificaatgerechtigde installaties ≤ 10 kVA

Voor kleine PV-installaties die in aanmerking komen voor groene stroomcertificaten (installaties ≤ 10 kVA die voor 1 juli 2015 geïnstalleerd werden):

 • mag het maximale AC-vermogen van de omvormer (in kVA) gewijzigd worden
 • is het onder voorwaarden toegelaten om meerdere omvormers te vervangen door 1 of meerdere omvormer van een ander vermogen zolang de overige regels gerespecteerd worden (zie verder).
 • mag het piekvermogen van de panelen (in kWp) NIET wijzigen

Bij de vervanging van meerdere omvormers door 1 omvormer is het van belang of de omvormers die u wenst te vervangen behoren tot dezelfde certificaatgerechtigde installatie, en dus hetzelfde PVZ-nummer of G-nummer hebben:

 • Wanneer meerdere omvormers behoren tot dezelfde certificaatgerechtigde installatie, is het toegestaan
  dat deze omvormers door 1 omvormer vervangen worden. Deze wijziging moet wel gemeld worden.
 • Wanneer meerdere omvormers niet tot dezelfde certificaatgerechtigde installatie behoren, zal Fluvius
  toelaten dat meerdere PV-installaties met dezelfde minimumsteun op hetzelfde toegangspunt
  samengevoegd worden.

  • De samenvoeging zal gebeuren onder het PVZ-nummer met de oudste datum van indienstname
   of keuringsdatum, waardoor de steunperiode van de jongste installatie in sommige gevallen
   ingekort wordt.
  • Installaties met een apart PVZ-nummer kunnen apart verhuisd worden. Het samenvoegen is
   echter onomkeerbaar: samengevoegde installaties kunnen nadien niet meer uitgesplitst worden
   en apart verhuisd.
  • Omdat dit een uitzonderlijke situatie is, vraagt u de samenvoeging van certificaatgerechtigde
   installaties voorlopig best aan via fluvius-zonnepanelen@fluvius.be

Voor certificaatgerechtigde omvormers dient een tweerichtingsmeting te gebeuren bij de vervanging van een omvormer door een hybride omvormer.
Wanneer meerdere groene stroomtellers gekend zijn bij Fluvius, moet u deze groenestroomtellers vervangen door 1 groenestroomteller met een nauwkeurigheidsklasse van minstens 2. De vervanging van de groene stroomtellers moet gemeld worden met een foto van de oude groenestroomtellers en een foto van de nieuwe groenestroomteller.

Verhuis PV-installaties

Wanneer de installatie van zonnepanelen verplaatst wordt naar een ander toegangspunt (meestal een adres met andere EAN-code), moet de installatie na de verplaatsing gemeld worden op het nieuwe toegangspunt. Op 03/07/2020 werden de regels rond verhuis van PV-installaties verstrengd, maar deze worden opnieuw versoepeld (ook voor installaties groter dan 10 kVA).
De installatie moet in zijn geheel verhuisd worden. Hierdoor mag de omvormer van de originele installatie behouden blijven en hoeft deze niet op de huidige Synergridlijst C10/26 te staan. De omvormer moet wel op de toen geldende Synergridlijst staan en moet reeds eerder correct bij Fluvius aangemeld zijn.
Voor PV-installaties ≤ 10 kVA zal binnen de 90 dagen een digitale meter geplaatst worden. Deze verhuis moet gemeld worden bij Fluvius, met een AREI-keuring-verslag op het nieuwe en het oude adres.
Bron: Nieuwsflits 2022/11, PV-Vlaanderen/Techlink

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply