Skip to main content

Als u in een woning of appartement een zonneboiler laat plaatsen door een aannemer, dan kunt u daarvoor een premie krijgen van uw netbeheerder (Infrax of Eandis). Vanaf 2017 wordt deze premie hervormd.
De huidige premie zal zeker nog aangevraagd kunnen worden als u voor de werken een eindfactuur hebt waarop een datum staat tot en met 31 december 2016. Vanaf januari 2017 zal het premiebedrag maximaal 40% van de factuur bedragen. Vanaf 1 juli 2017 zal de aannemer ook een certificaat van bekwaamheid moeten hebben. De Vlaamse regering moet die hervorming wel nog definitief goedkeuren.
Om in aanmerking te komen voor de premie van de netbeheerder dient u aan volgende voorwaarden te voldoen:

 • Deze premie is geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest
  • die uiterlijk op 31-12-2013 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
  • of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend uiterlijk op 31-12-2013, maar die pas vanaf 1-1-2014 werden aangesloten.
 • Een aannemer moet de zonneboiler plaatsen en factureren. U kunt kiezen voor een installateur met een ‘certificaat van bekwaamheid’.
 • De datum op uw eindfactuur (en dus niet de betalingsdatum) bepaalt voor welk jaar u een premie kunt aanvragen. Hebt u meerdere facturen? Dan geldt de datum van de eindfactuur. Groepeer alle facturen in één aanvraag.
  Met een eindfactuur in 2015, vraagt u dus de premie 2015 aan.
  Met een eindfactuur in 2016, vraagt u dus de premie 2016 aan.
 • Het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder toekomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum. Facturen (ook voorschotfacturen) mogen dus maximaal 1 jaar oud zijn om in aanmerking te komen.
 • De premie geldt enkel voor een nieuwe zonneboiler voor de aanmaak van sanitair warm tapwater, eventueel in combinatie met woningverwarming.
  Zwembadverwarming komt dus niet in aanmerking. Ook vervanging van een bestaand thermisch zonnecollectorsysteem of de uitbreiding van een bestaand systeem met bijkomende panelen komen niet in aanmerking.
 • Lees het aanvraagformulier van de netbeheerder voor een overzicht van alle voorwaarden en van de technische eisen waaraan de zonneboiler moet

Meer informatie over de premie van de netbeheerder voor de zonneboiler vindt u hier.

Leave a Reply