Skip to main content

Brouwland haalde de expertise van Futech in huis, of beter: op het dak, om samen aan een groene toekomst te b(r)ouwen. Futech plaatste 750 extra zonnepanelen die toegevoegd werden aan de bestaande 840 panelen. Door die uitbreiding beschikt Brouwland vandaag over een eigen capaciteit van bijna 0,5 MWp en kan de Europese marktleider in thuisbrouwmaterialen, ruimschoots in haar eigen stroombehoefte voorzien. Concreet is dit het equivalent van het jaarlijkse energieverbruik van ongeveer 115 gezinnen!

Brouwland Futech

 

Duurzame energie als langetermijnvisie

“Wij zijn zeer enthousiast over het project dat we bij Brouwland hebben mogen realiseren”, vertelt zaakvoerder van Futech Ismaël Ben-Al-Lal. “Vanuit een langetermijnvisie namen zij de beslissing om in zonne-energie te investeren. Hierdoor zal Brouwland er in slagen om haar energiekost over de volledige levensduur van het project te minimaliseren.” Futech ziet het zonnepanelenproject ruimer dan enkel de plaatsing ervan. “Samen met Brouwland dachten we ook na over de wisselwerking tussen productie en verbruik en bekeken we de mogelijkheid om op een slimme manier de geproduceerde energie aan te sturen voor het gebruik van laadsystemen voor elektrische voertuigen en voor eventuele batterijsystemen.” Een win-win-win dus voor de planeet, Futech en Brouwland.
Bart Balis, CEO van Brouwland vult aan “Ons engagement naar duurzame energie is een vaste waarde: Zo stroomt er niet alleen al jaren enkel groene stroom door onze leidingen; sinds 2012 maken we niet langer gebruik van fossiele brandstoffen voor de verwarming van onze gebouwen. Datzelfde jaar werden onze gebouwen extra geïsoleerd en werd er tevens een relighting-oefening gedaan waarbij het elektriciteitsverbruik voor verlichting met 50% daalde ondanks een verdubbeling van de bedrijfsoppervlakte van 2500 naar 5000 m2. De komende jaren zullen we eveneens in een elektrisch wagenpark investeren”.
Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir kan dit initiatief enkel toejuichen: “Ondernemend Vlaanderen zal een belangrijke partner zijn als we onze jaarlijkse CO2-emissie naar beneden willen brengen. Door het aantal gereden kilometers van hun werknemers te minimaliseren, de eigen stroombehoefte volledig in te vullen met zonne-energie en het wagenpark te vergroenen, draagt Brouwland meer dan zijn steentje bij. Zij zijn het bewijs dat succesvol ondernemen en slim investeren in een groene en gezonde toekomst hand in hand gaan.”

Brouwland Futech

Duurzaamheid ingebed in de beleidsvoering

Brouwland heeft duurzaam ondernemen ingebed in zijn beleidsvoering. Bart Balis, CEO van Brouwland verduidelijkt: “Naast het verkleinen van onze ecologische voetafdruk doen we maximale inspanningen om het (werk-)klimaat positief te beïnvloeden en te zorgen voor een inclusieve werkomgeving. Brouwland engageerde zich daarom ook op het Voka Charter Duurzaam Ondernemen om deze acties nog steviger in te bedden. Lang voor corona telewerken tot norm verhief, waren er bij Brouwland al diverse systemen in voege om deeltijdse arbeid en thuiswerken te vergemakkelijken : door de invoering van glijtijden en een badgesysteem, dat ook beschikbaar is op laptop en mobiele telefoon, kunnen kantoormedewerkers hun werktijd zelfstandig indelen, naargelang de omstandigheden en behoeftes thuis en op het werk. We zien dat hier dankbaar gebruik van gemaakt wordt : 1/3de van de medewerkers bij Brouwland koos bewust voor een deeltijds regime. Hierdoor kunnen medewerkers privé en werk makkelijker op elkaar afstemmen.”
“Daarnaast wordt er voor diverse productietaken al jaren beroep gedaan op een inhouse-enclave van 12 Bewel medewerkers en laten we heel wat producten verpakken en assembleren door gedetineerden via Cellmade. Tot slot is ook de winstdeelname voor de medewerkers denk ik een mooi voorbeeld van onze visie op duurzaam ondernemen met oog voor alle stakeholders”

Brouwland Futech

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Join the discussion One Comment

Leave a Reply