Skip to main content

De Organisatie voor Duurzame Energie (ODE), die het gros van de producenten vertegenwoordigt, vindt het warmteplan van Vlaams Energieminister Bart Tommelein (Open Vld) voluntaristisch, maar niet realistisch. Dat blijkt uit een advies aan de parlementsleden. “Ik had felicitaties uit de sector verwacht, maar zij geloven er blijkbaar niet in”, zegt Andries Gryffroy (N-VA) vandaag. “Niets is onmogelijk”, reageert Tommelein. “Men houdt geen rekening met innovaties.”

De minister kwam begin juni met een plan om de productie van energie uit warmte te stimuleren. Tegen 2020 wil hij dat 50.000 gezinnen (bijna dubbel zoveel als nu) aangesloten zijn op een warmtenet. Hij wil ook dat er jaarlijks duizenden extra warmtepompen en zonneboilers geplaatst worden. Het plan moet ervoor zorgen dat Vlaanderen tegen 2020 meer dan 9.000 GWh groene warmte-energie produceert. Het plan werd vandaag besproken na parlementaire vragen van Andries Gryffroy (N-VA), Tinne Rombouts (CD&V) en Robrecht Bothuyne (CD&V).

Niet haalbaar

ODE gelooft niet dat het streefdoel haalbaar is. “Zelfs het behoud van de productie voor 2016, zo’n 7.600 GWh, zal een hele klus zijn”, zegt Francies Van Gijzeghem van de organisatie. “Grote biomassacentrales als Langerlo en Bee Power zijn ondertussen immers afgeschoten, maar staan wel nog in de tabellen. Veel kleinere installaties naderen de termijn van tien jaar en zullen dus hun groenestroomcertificaten verliezen. Wij waarschuwen de Vlaamse regering al langer dat ze niet rendabel zijn en dus zullen sluiten, maar met dat advies wordt niets gedaan.”
Van Gijzeghem wijst er ook op dat de huishoudens, de traditionele houtkachels dus, worden meegerekend in de cijfers voor groene warmte. Ze zijn verantwoordelijk voor zowat de helft van het streefcijfer. “Maar die productie zal stilaan verdwijnen. Nieuwe woningen hebben minder energie nodig en mensen zullen steeds minder voor een houtkachel kiezen.”

Geen alternatief

“We moeten die doelstellingen halen, zelfs als één organisatie denkt dat ze onhaalbaar zijn”, reageert Tommelein. “Ik kom in Vlaanderen ook bijna niemand tegen die gelooft dat wij de komende jaren elektrisch gaan rijden. Men houdt geen rekening met evoluties, innovaties en beter rendement.”
Er is trouwens geen valabel alternatief, stelt de minister. “Als we de streefdoelen niet halen moeten we misschien groene energie gaan kopen in Litouwen of Estland, die hebben mij zelfs al gepolst. Dan gaan wij betalen voor groene stroom die is opgewekt in het buitenland en missen we jobs, nieuwe bedrijven, innovatie… Ik wil die doelstellingen halen, ook zonder grote biomassaprojecten”, besluit de Open Vld’er.
Bron: De Morgen, 6 juli 2017

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply