Skip to main content

De ene taks is de andere niet. Dankzij een nieuwe heffing kan de energiefactuur van een gezin volgens N-VA makkelijk met 115 euro per jaar naar omlaag. “Haal alle verborgen taksen uit de factuur en maak er één heffing van”, zegt specialist Andries Gryffroy. “Dan bespaar je al 21% btw.”
Op 1 januari is de stroomfactuur nóg maar eens stevig gestegen. Voor een gezin met een doorsnee verbruik klimmen de nettarieven met 53 euro: met 45 euro voor elektriciteit en met 8 euro voor aardgas. Daar valt nochtans wel wat aan te doen, meent N-VA-energiespecialist Andries Gryffroy. Hij heeft een plan klaar om de hoge stroomfactuur – voor steeds meer Vlamingen ergernis nummer één – omlaag te halen. “We moeten op zoek naar een oplossing voor die toenemende rekening én tegelijkertijd de structuren erachter vereenvoudigen en transparanter maken”, vertelt hij.
Paradox
Eén van de maatregelen daarin is paradoxaal genoeg… een nieuwe heffing. “Haal alle verborgen taksen uit de energiefactuur en beschouw die als één heffing”, oppert Gryffroy. Wat daar dan wel het voordeel van is? “In je energiefactuur betaal je op die kost nog 21% btw, bij een heffing valt die weg”, merkt hij op. Voor een gemiddeld gezin dat elektriciteit en gas verbruikt, komt dat neer op een besparing van 50 euro per jaar. Wie enkel elektriciteit heeft, is zo nog altijd 40 euro goedkoper af. Bovendien is er in de regeringsonderhandelingen zo’n heffing afgesproken, meent Gryffroy.”Zo staat in het regeerakkoord de intentie om een Vlaamse energiebijdrage in te voeren”, weet de N-VA’er.
Daarnaast willen de Vlaamsnationalisten van netbeheerders Infrax en Eandis één bedrijf maken. Dat moet toelaten om in heel wat ondersteunende diensten te knippen. “Dan heb je bijvoorbeeld geen twee boekhoudkundige diensten nodig. Daar kan je zeker 150 miljoen euro mee besparen. Bovendien zijn er door de leeftijdspiramide binnen die bedrijven de komende 5 à 10 jaar toch veel natuurlijke afvloeiingen. Da’s dus een no-brainer om te doen”, werpt Gryffroy op.
Voor gezinnen met een gemiddeld verbruik zou zo’n samensmelting van Eandis en Infrax een besparing van 65 euro per jaar betekenen. De elektriciteitfactuur wordt zo 25 euro per jaar goedkoper, de aardgasrekening daalt 40 euro.In totaal kan de energiefactuur dus in het beste geval met 115 euro per gezin omlaag. Dat komt grosso modo overeen met de stijging door de Turteltaks of de Vlaamse energieheffing, zoals voormalig minister van Energie Annemie Turtelboom (Open Vld) ze doopte. Hamvraag is of haar opvolger Bart Tommelein zich wel aan een nieuwe energieheffing durft te wagen.

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply