Skip to main content

Sinds 1 januari 2014 kan u bij een nieuwbouw of renovatie op een relatief eenvoudige manier zonnepanelen plaatsen om te voldoen aan de EPB-eisen. EPB staat voor ‘Energie Prestatie en Binnenklimaat’ en heeft betrekking op het energetische totaalpakket van nieuwe of gerenoveerde woningen, waaronder isolatie, luchtdichtheid, zonnepanelen, ventilatie en verwarmingssystemen.
EPB def
Alle gebouwen, waarvoor vanaf 1 januari 2006 een bouwaanvraag is ingediend, moeten op vlak van energie en binnenklimaat voldoen aan bepaalde eisen, uitgedrukt in een energieprestatiepeil of ‘E-peil’. De EPB-eisen worden almaar strenger. Dat betekent dat woningen energiezuiniger moeten worden en een lager E-peil moeten halen.

Zonnepanelen

Om een lager E-peil te behalen kan u ervoor opteren om zonnepanelen te plaatsen. Wel is het belangrijk te weten dat u in dit geval geen recht heeft op groenestroomcertificaten.
Voor nieuwe particuliere zonnepaneleninstallaties (≤10 kW) worden er sinds 14 juni 2015 niet langer groenestroomcertificaten toegekend. U dient er om deze reden dus niet aan te twijfelen om zonnepanelen te plaatsen met het oog op een beter E-peil.
Voor installaties die in gebruik genomen werden tussen 1 januari 2014 en 14 juni 2015 ligt de situatie enigszins anders. Indien de zonnepaneleninstallaties tijdens deze periode werden geplaatst in het kader van de EPB-normering, komt men niet in aanmerking voor groenestroomcertificaten. Werden de zonnepanelen geplaatst los van enige EPB-verplichtingen, heeft u uiteraard wel recht op uw certificaten.
Meer info:  Infobrochure Eandis – Zonnepanelen ≤ 10 kVA 

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply