Skip to main content
Het Nederlandse Oceans of Energy gaat samen 15 Europese partners in het innovatieproject BAMBOO zonneparken op zee opschalen naar standaardformaten van 150 megawattpiek.

Daarmee wordt het volgens het bedrijf mogelijk om zonneparken op gigawattschaal te bouwen wat een nieuwe standaard zal worden in de offshore wind- en zonne-energiesector. ‘We zijn trots om “zon op zee” weer verder te leiden naar een echte gamechanger in de energietransitie door deze standaard voor grootschalige offshore zonneparken te ontwikkelen’, stelt Allard van Hoeken, oprichter en directeur van Oceans of Energy. ‘Het standaardformaat dat we nu ontwikkelen past tussen 4 windturbines op zee. Dit maakt gecombineerde offshore energieparken met windmolens en zonnepanelen mogelijk met minder gebruik van schaarse ruimte op land en op zee.’

Bamboo

Het BAMBOO-project – een afkorting van Build scAlable Modular Bamboo-inspired Offshore sOlar systems – moet de benodigde technologie marktrijp maken.
Het innovatieproject moet er bovendien voor zorgen dat de benodigde investeringen aangetrokken worden om het eerste offshore zonnepark met een grootte van 100 tot 200 megawattpiek te bouwen. Dat zou voor het einde van dit decennium moeten verrijzen in een offshore windpark van energiebedrijf Vattenfall. Bij welk windpark dit zal plaatsvinden, moet nog worden besloten.

Internationale standaarden

BAMBOO gaat bijdragen aan de ontwikkeling van internationale standaarden en testethodologieën voor offshore zonne-energietechnologie. Hiervoor zal het innovatieprogramma hydrodynamische testen uitvoeren bij MARIN, klimaatkamertesten bij SIRRIS en levensduurtesten onder offshore omstandigheden bij Fraunhofer.

Binnen het project wordt ook onderzoek gedaan naar het beter voorspellen en presteren van de levensduur van zonnepanelen op zee. Er zal ook veel aandacht zijn voor het meten en voorspellen van de milieu-impact van de technologie en voor natuur-inclusieve ontwerpen en duurzame end-of-life-strategieën. Daarnaast zijn er activiteiten die bijdragen aan duidelijk afgestemde internationale beleidskaders inclusief milieueffectenbeoordelingscriteria.

Projectdeelnemers

BAMBOO wordt gecoördineerd door RINA. Naast Oceans of Energy nemen met Solarge, TKF, Pauwels Transformers en Solarcleano 4 technologieontwikkelaars deel. Verder participeren 5 technische  en milieu-adviesbureaus te weten RINA, ABS, Aquatera Ltd, Aquatera Atlantico en WavEC. Met MARIN, Fraunhofer CSP en SIRRIS doen 3 laboratoria mee en tot slot participeren de maritieme beleidsdenktank European Marine Board en offshore windparkontwikkelaar Vattenfall als potentiële klant voor de implementatie.

Bron: Solarmagazine.nl, 13 februari 2024