Skip to main content

Vlaams minister-president Jambon heeft in het Vlaams Parlement verklaard open te staan voor overleg met sectororganisatie PV-Vlaanderen over hoe dwangarbeid bij de productie van zonnepanelen voorkomen kan worden.

Johan Deckmyn (Vlaams-Belang) heeft in het Vlaams Parlement vragen gesteld over mogelijke dwangarbeid door Oeigoeren in Xinjiang bij de productie van silicium voor zonnepanelen. Deckmyn verwees daarbij naar de publicatie in de New York Times over een onderzoeksrapport van het Amerikaanse Horizon Advisory.
“Het rapport van Horizon Advisory ziet sterke aanwijzingen dat de leveranciers van het silicium dat in de zonnepanelen gebruikt wordt zich beroepen op dwangarbeid. In ons land heeft een welbepaalde installateur beslist om voorlopig geen panelen van LONGi Solar en JinkoSolar meer te verkopen. Bij belangenorganisatie PV-Vlaanderen stelt men ten slotte dat het niet eenvoudig is om te bewijzen of er wel of geen dwangarbeid gebeurt bij de productie van polykristallijn silicium. Ze stellen wel ervoor open te staan om samen met de stakeholders de productieketens hieromtrent beter in kaart te brengen. Werd de Vlaamse overheid hierin betrokken? Is de Vlaamse Regering bereid om hier initiatieven in te nemen?”

Sterk sensibiliseren

Minister-president Jan Jambon stelt dat Belgische installateurs zich al zeer sterk sensibiliseren rond kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en veiligheid bij de producenten en daar een verkoopargument van maken. “Wat PV-Vlaanderen betreft: de Vlaamse overheid werd hierin nog niet betrokken door PV-Vlaanderen, maar ik verwelkom het initiatief van de sector om de productieketens in kaart te brengen en ik zal mijn diensten vragen om dit mee op te volgen.”
Jambon wijst verder op het bestaan van het internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen-convenant (IMVO-convenant) TruStone dat werd afgesloten met Nederland. “In het Vlaams regeerakkoord staat ook vermeld dat andere convenanten zullen worden onderzocht. Daarnaast wordt gewerkt aan een Europees initiatief rond de bindende zorgplicht waarbij een verplicht due diligence-systeem zal worden uitgerold. Dit instrument zou moeten helpen te voorkomen dat producten waar bijvoorbeeld dwangarbeid bij aan te pas kwam, gebruikt worden in Europese toeleveringsketens en op die manier toegang krijgen tot de Europese markt. Ik zal opbouwend meewerken aan het Europees kader hieromtrent.”
Tot slot blijft Flanders Investment & Trade (FIT) volgens de minister-president de Vlaamse bedrijven in hun toekomstige activiteiten sensibiliseren voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Jambon besluit: “Het is nodig dat onze bedrijven aandacht besteden aan de mogelijke impact van hun activiteiten op de mensenrechten van kwetsbare of uitgesloten personen.”
Bron: solarmagazine.nl, 23 april 2021

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply