Skip to main content

 

Op 16 januari 2013 werd een aanpassing aan het federale steunsysteem voor zonnepanelen 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze aanpassing is een beleidsbeslissing van de federale 
regering, maar heeft wel een effect op de verkoop van certificaten in de databank van de VREG.
Zonnepanelen die vanaf 1 augustus 2012 in dienst werden genomen komen hierdoor niet 
in aanmerking voor de federale minimumsteun van €150 per groenestroomcertificaat, 
gedurende 10 jaar uitbetaald door Elia. 

Deze maatregel gaat retroactief in. Mochten er dus certificaten, toegekend aan installaties die vanaf 
1 augustus 2012 in dienst werden genomen, verkocht zijn aan Elia aan 150 euro dan zouden die
moeten worden terugbetaald.  Om dat te vermijden werd de goedkeuring van deze installaties 
sinds augustus opgeschort door de VREG.

Als gevolg hiervan wachten de eigenaars van deze installaties al lang op de goedkeuring van hun 
dossier bij de VREG. Dat kan nu gebeuren. De eigenaars worden ten laatste midden februari via 
e-mail op de hoogte gebracht van de goedkeuring van hun dossier.

Groenestroomcertificaten van zonnepanelen in dienst genomen tussen augustus en 
december 2012 kunnen wel nog gebruik maken van €90 minimumsteun per certificaat, 
uitbetaald door de distributienetbeheerder, en dat gedurende 10 jaar. Voor installaties 
geplaatst voor 1 augustus 2012, die al langer gebruik maakten van de minimumsteun uitbetaald door 
Elia, verandert niets

Bron : VREG

 

Leave a Reply