Skip to main content

91 procent van de nieuwbouwwoningen in Vlaanderen is uitgerust met zonnepanelen. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap over Vlaamse nieuwbouw en grondige renovaties.

Na zonnepanelen zijn warmtepompen de meeste populaire verduurzamingsmaatregel. In 28 procent van de recente nieuwbouwwoningen – met omgevingsvergunningsaanvragen 2019 –  plaatsten de eigenaren een warmtepomp.

Europese richtlijn

Ook in Vlaanderen zijn als onderdeel van de Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD) energieprestatie-eisen van kracht voor nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties.
In Vlaanderen wordt de energieprestatie opgevolgd aan de hand van het E-peil: hoe lager het E-peil, hoe beter de energieprestatie. Vlaanderen is in 2006 gestart met een E-peileis van E100. Stapsgewijs is deze eis aangescherpt tot E30 voor nieuwbouwwoningen waarvoor de omgevingsvergunning wordt aangevraagd vanaf 2021. Het energieprestatieniveau E30 betekent voor Vlaanderen het  Bijna EnergieNeutraal (BEN) dat door de Europese Commissie wordt opgelegd.

E-peil

Uit de recentste cijfers van het VEKA blijkt dat een nieuwbouwwoning met een omgevingsvergunningsaanvraag in 2019 gemiddeld een E-peil van E16 behaalt. Voor aanvraagjaar 2019 is 90 procent BEN en bijna 70 procent behaalt E20 of lager. De kaap van 50.000 BEN-woningen heeft Vlaanderen hierdoor inmiddels overschreden.
Sinds 2014 is bij nieuwbouw al een minimumaandeel aan hernieuwbare energie verplicht of Vlamingen moeten voldoen aan een 10 procent strengere E-peileis. 95 procent van de woningbouwers kiest voor hernieuwbare energie en niet voor het alternatief met de strengere E-peileis. Uit de cijfers blijkt dat zonnepanelen daarbij dus de meest populaire techniek is om dat minimumaandeel in te vullen.

Nieuwbouw zonnepanelen
Ook bij ingrijpende energetische renovaties doen Vlamingen het beter dan wat de regelgeving oplegt: 1 op 3 van de renovaties is een ingrijpende energetische renovatie en ze behalen voor aanvraagjaar 2019 gemiddeld E53, terwijl de eis toen E90 was. Het is bovendien ook beter dan de langetermijndoelstelling van E60 voor bestaande gebouwen.
Bron: Solarmagazine.nl, 19 februari 2022

Vraag uw gratis offerte voor uw zonnepanelenproject aan!

Leave a Reply