Skip to main content

Drie federaties van industriële bedrijven eisen dat minstens 2 kernreactoren in 2025 langer openblijven. Volgens hen kost een totale kernuitstap 600 miljoen extra. Dat zou de stroomprijzen voor ondernemingen en gezinnen tot 20 procent duurder maken.
Nucleair

Essenscia, de federatie van de petrochemische, chemische en farmaceutische bedrijven, Febeliec dat de grote industriële energieverbruikers vertegenwoordigt en Agoria, de federatie van de technologie-gerelateerde bedrijven komen met een duidelijke boodschap naar onze federale regering: hou minstens 2 kerncentrales in 2025 langer open, zo niet komt de stroomprijs te veel onder druk en krijgen we mogelijk te kampen met stroomtekorten. Bovendien wordt het veel moeilijker om onze CO2-uitstoot te verminderen en dus onze klimaatdoelstellingen te halen.
Vooral de prijsstijging baart de drie federaties zorgen. Bij een totale kernuitstap in 2025 dreigen de stroomprijzen tussen de 15 à 20 procent te stijgen. Dat is onverkoopbaar voor onze bedrijven en gezinnen, waarschuwen de drie. Investeringen in energie-intensieve bedrijven dreigen achterwege te blijven. Op termijn zullen grote bedrijven mogelijk zelfs verdwijnen, omdat hun concurrentiepositie verzwakt.

Hernieuwbare energie niet in het gedrang

Volgens Agoria staat dat de ontwikkeling van de hernieuwbare energie niet in de weg. Die kan stroom van de 5 gesloten kernreactoren invullen, samen met de gasgestookte centrales. Op termijn zal ze zelfs alle kernreactoren kunnen vervangen, stellen de drie federaties. Maar als technologiefederatie twijfelt Agoria eraan of de wind- en zonne-energie, ondersteund door biogas- en biomassa-eenheden en zelfs geothermie genoeg ontwikkeld zal zijn om in 2025 een totale kernuitstap op te vangen.
Zo hebben wind- en zonne-energie onder meer nood aan opslagcapaciteit, in batterijen en pompcentrales bijvoorbeeld. Om -wanneer er veel wind en zon- hun stroomoverschotten te kunnen opslaan, en om die opnieuw van de batterijen af te halen wanneer ze niets leveren en we toch veel stroom nodig hebben. Zoals op koude, donkere en windstille winteravonden. Maar bij Agoria zijn ze niet zeker dat die batterijen dat tegen 2025 allemaal gaan aankunnen. Ook met slim stroombeheer raken we er volgens de industriële bedrijven niet uit. Met het uitstel van de totale kernuitstap kopen we misschien voldoende tijd om de hernieuwbare energie tot een volwaardig alternatief voor onze kernreactoren te maken.
Bron: VRT NWS, 27 november 2017
Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply