KENNISCENTRUM

Netgekoppelde thuisbatterij

FREQUENT GESTELDE VRAGEN

Alles wat je wil weten over je netgekoppelde thuisbatterij

Waar kan ik een gebruikershandleiding van de batterijomvormer van de netgekoppelde thuisbatterij raadplegen?

Via deze link kan u een beknopte gebruikershandleiding van de netgekoppelde thuisbatterij raadplegen.

Waarom laadt de netgekoppelde thuisbatterij op terwijl ik elektriciteit van het net aan het afnemen ben (vb. bij donkere weersomstandigheden)?

De netgekoppelde thuisbatterij streeft er steeds naar om een State of Charge, het laadniveau van de batterij in verhouding tot zijn capaciteit, van minimaal 20% te bereiken.

Wanneer de State of Charge lager ligt dan 20%, zal de netgekoppelde thuisbatterij stroom van het net afnemen om deze waarde te bereiken. Zo behoud je ook de beste levensduur van de batterij.

Ik heb een thuisbatterij maar toch wordt er elektriciteit in het net geïnjecteerd. Wat nu?

Allereerst bestaat de mogelijkheid dat uw thuisbatterij reeds volledig is volgeladen. In dat geval wordt de geproduceerde zonne-energie, die niet onmiddellijk wordt verbruikt, in het net geïnjecteerd.

Hiernaast wordt elke thuisbatterij gekenmerkt door een bepaald vermogen en een bepaalde capaciteit. Zo kan een thuisbatterij met een capaciteit van 9 kWh en een laad/ontlaad vermogen van 3 kW in 3 uur tijd volledig geladen/ontladen worden en dit enkel als dit aan het maximale vermogen gebeurt. Doordat de thuisbatterij slim wordt aangestuurd, zal deze meestal niet aan het maximale vermogen laden/ontladen, waardoor het volledig laden/ontladen langer zal duren.

Indien uw zonnepaneleninstallatie op een gegeven moment 5 kW aan zonne-energie produceert en u 1 kW verbruikt , wordt in dit geval 1 kW in het net geïnjecteerd en 3 kW opgeslagen in de thuisbatterij.

Indien uw zonnepaneleninstallatie op een gegeven moment 2 kW aan zonne-energie produceert en u 1 kW verbruikt , wordt in dit geval niets in het net geïnjecteerd en 1 kW opgeslagen in de thuisbatterij (hetgeen dus verschilt van het maximum laadvermogen).

De netgekoppelde thuisbatterij van iLumen heeft een maximaal vermogen van 3 kW.

De Sofar omvormer van mijn netgekoppelde thuisbatterij staat in alarm. Wat nu?

Met behulp van onderstaand stappenplan kan u zelf uw netgekoppelde thuisbatterij opnieuw activeren:

 • Controleer de connectie naar uw Sofar omvormer naar voorbeeld van onderstaande afbeelding

AC bat reset

 • Schakel de zekering waarop uw netgekoppelde thuisbatterij is aangesloten in uw elektriciteitsbord uit
 • Schakel elke batterijmodule uit via de ‘power’ knop zoals aangeduid in onderstaande afbeelding

AC bat reset

 • Indien uw installatie is uitgerust met een hybride Sofar omvormer (dwz. één omvormer voor zonnepanelen en thuisbatterij) dient u het toestel uit te schakelen door middel van de draaiknop aan de linkerkant
 • Controleer of het display van uw Sofar omvormer inactief is
 • Wacht vervolgens een 10-tal seconden
 • Indien uw installatie is uitgerust met een hybride Sofar omvormer (dwz. één omvormer voor zonnepanelen en thuisbatterij), dient u het toestel opnieuw te activeren door middel van de draaiknop aan de linkerkant
 • Schakel elke batterijmodule opnieuw in via de ‘power’ knop
 • Schakel de zekering waarop uw netgekoppelde thuisbatterij is aangesloten in uw elektriciteitsbord opnieuw in
 • Druk de rode SW knop (zie onderstaande afbeelding) gedurende 3 seconden in bij de batterijmodule waar de kabel van A/CAN is aangesloten. Meestal is dit de bovenste batterijmodule.

AC bat reset

 • Controleer de goede werking van uw netgekoppelde thuisbatterij op het display van de Sofar omvormer. Dit is het geval wanneer het statuslicht van ‘discharging’ en/of ‘charging’ oplicht en dat van ‘alarm’ gedoofd is.

AC bat reset

Indien het probleem zich na het toepassen van deze procedure nog steeds voordoet, neemt u best contact op met onze Aftersales afdeling via aftersales@futech.be of tijdens de kantooruren via 013 22 02 50.

Kan mijn Sofar omvormer in alarm gaan omdat mijn netgekoppelde thuisbatterij leeg is?

Dat kan inderdaad. Tijdens de wintermaanden is het mogelijk dat op het display van de Sofar omvormer van uw netgekoppelde thuisbatterij de rode LED ‘alarm’ oplicht.

Sofar alarm

Deze alarmmelding wordt meestal veroorzaakt door een lege thuisbatterij ten gevolge van de laagstaande zon en/of het donkere weer. De storing lost zich vanzelf op bij zonnige weersomstandigheden.

Toch is het belangrijk dat u even controleert dat de alarmmelding wel degelijk wordt veroorzaakt door een leegstaande batterij. Volg hiertoe volgend stappenplan:

1) Druk 2 keer het eerste pijltje van het display van de Sofar omvormer in zoals aangeduid in onderstaande figuur.

Vervolgens komt u in het menu terecht.

2) Druk het derde pijltje van het display van de Sofar omvormer in zoals aangeduid in onderstaande figuur tot menucategorie ‘3. Event List’ zwart oplicht.

 

 Opgelet: indien uw installatie is uitgerust met een Sofar batterijomvormer, vindt u Event List terug onder menucategorie 2.

 

3) Selecteer menucategorie ‘Event list’ door het vierde pijltje van het display van de Sofar omvormer in te drukken zoals aangeduid in onderstaande figuur.

4) Druk het derde pijltje van het display van de Sofar omvormer in zoals aangeduid in onderstaande figuur tot menucategorie 2. ‘History EventList’ zwart oplicht.

5) Selecteer menucategorie ‘2. History EventList’ door het vierde pijltje van het display van de Sofar omvormer in te drukken zoals aangeduid in onderstaande figuur.

6) Indien in onderstaande lijst recentelijk ID52 of ID85 staat weergegeven, betekent dit dat uw thuisbatterij leeg is ten gevolge van de laagstaande zon en/of het donkere weer. De storing lost zich vanzelf op bij zonnig weer.

Opgelet: in sommige gevallen zal de netgekoppelde thuisbatterij zichzelf tot de veilige marge opladen met netstroom. Het is niet uitgesloten dat dit tijdens de donkere uren van de dag (vb. ’s nachts) gebeurt.

Indien ID52 of ID85 niet in History EventList staat weergegeven en de rode LED ‘alarm’ nog steeds oplicht op het Display van uw Sofar omvormer, raden wij u aan ons te contacteren via aftersales@futech.be of tijdens de kantooruren via 013 22 02 50.

In de iLusmart App stel ik vast dat ik stroom in het net injecteer terwijl mijn thuisbatterij niet oplaadt. Wat nu?

Onderstaand screenshot, afkomstig van de iLusmart App, toont een voorbeeld van een dergelijke situatie, waarbij er stroom naar het net wordt geïnjecteerd terwijl de netgekoppelde thuisbatterij niet wordt opgeladen.

De iLusmart stuurt signalen naar de netgekoppelde thuisbatterij over wanneer deze moet opladen en ontladen.

Omwille van veiligheidsredenen is uw netgekoppelde thuisbatterij ook uitgerust met een Battery Management Systeem, dat er voor zorgt dat:

– cellen op dezelfde spanning blijven: balancing
– cellen niet te laag of hoog gaan

Gezien het Battery Management Syteem steeds prioriteit krijgt zal de netgekoppelde thuisbatterij zich op bepaalde momenten, doorgaans in het tussenseizoen wanneer er nog niet dagelijks zon is, anders gedragen (vb.balancing) dan de iLusmart vraagt. Doorgaans gebeurt dit slechts enkele keren per jaar en typisch in de donkere periode van het jaar wanneer de batterij nog vaak inactief is (geen of weinig zon). Eens het enkele dagen na elkaar zonnig is zal dit proces zich in principe niet meer voordoen.

Is het normaal dat de omvormer van mijn netgekoppelde thuisbatterij uitvalt bij een stroompanne?

Dat is inderdaad normaal en zelfs een verplichting, opgelegd door Synergrid, voor netgekoppelde systemen.

Wel is het systeem uitgerust met een back-up uitgang waar je bepaalde toestellen aan kan koppelen zodat ze blijven werken bij een stroompanne (maximaal vermogen 4 kW). In dat geval dient er wel een toestel toegevoegd te worden dat op het ogenblik van de panne ontkoppelt van het net en het circuit apart voedt.

Waarom correspondeert de informatie op de Sofar hybride omvormer niet met de iLusmart app?

Als je elektriciteitsaansluiting driefasig is, zal je op het display van de Sofar hybride omvormer een verschil zien met de iLusmart app. Dit komt omdat er maar 1 fase zichtbaar is op de omvormer. Voor de correcte informatie raadpleegt u best de  iLusmart app.