Skip to main content

Wanneer u in een zonnepaneleninstallatie investeert mag u, mits een goede oriëntatie en een hellingshoek van 15° tot 50°, rekenen op een terugverdientijd van ongeveer 8 jaar. Bij energiezuinige nieuwbouwwoningen is zelfs een nog lagere terugverdientijd mogelijk.
Eigenaars van woningen die de stedenbouwkundige vergunning aanvroegen na 1 januari 2016 krijgen gedurende een periode van 5 jaar 50% korting op hun onroerende voorheffing op voorwaarde dat hun woning een E-peil (maatstaf voor energieprestatie van de woning) lager dan E30 heeft. Bij een E-peil van E20 of lager valt zelfs de volledige onroerende voorheffing gedurende 5 jaar weg.
Onderstaande tabel toont, afhankelijk van het moment waarop de stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd, aan welke voorwaarden de eigenaar van een nieuwbouwwoning moet voldoen om in aanmerking te komen voor een vermindering van de onroerende voorheffing. Een woning wordt als een nieuwbouwwoning beschouwd als de stedenbouwkundige vergunning werd verkregen na 1 januari 2006 en de EPB-aangifte bij het Vlaams Energieagentschap (VEA) op 1 januari 2008 of later gebeurde.
Onroerende voorheffing nieuwbouw
Zonnepanelen
Om tot een voldoende laag E-peil te komen dienen in de nieuwbouwwoning uiteraard de nodige energiezuinige maatregelen te worden genomen. De installatie van zonnepanelen kan hierin een doorslaggevende rol spelen, aangezien deze het energiepeil al snel met een 20-tal punten doet zakken.
Door de besparing op de onroerende voorheffing kan de terugverdientijd van de zonnepaneleninstallatie gevoelig ingekort worden, in bepaalde gevallen zelfs tot 4 jaar of minder.
Tenslotte is het ook belangrijk te vermelden dat u bij een E-peil lager dan E20 een premie van de netbeheerder ontvangt. Voor een energiepeil van E20 bedraagt deze 1.800 €. Voor elk punt dat u onder dit E-peil zakt, ontvangt u 50 € extra.

Leave a Reply