Skip to main content

Het IRENA (International Renewable Energy Agency) publiceerde onlangs een paper over de wereldwijde toekomst van zonne-energie. In het document wordt vooral gefocust op de noodzakelijke groei van de zonnepanelensector om de klimaatdoelstellingen te bereiken.
In wat volgt worden de belangrijkste conclusies van het IRENA-rapport samengevat.

  • Versnelde inzet van zonne-energie in combinatie met diepgaande elektrificatie zou 21% aan CO2-emissiereductie (bijna 4,9 gigaton per jaar) kunnen opleveren tegen 2050
  • Zonne-energie zou halfweg de 21ste eeuw een kwart van de wereldwijde elektriciteitsbehoefte kunnen dekken en zo na wind de op één na grootste hernieuwbare energiebron worden
  • De wereldwijde capaciteit aan zonnepanelen moet tegen 2050 18 keer het huidige niveau bereiken, oftewel meer dan 8.000 GW
  • Azië zou het gebruik van zonne-enerige blijven domineren, met meer dan 50% van de geïnstalleerde capaciteit, gevolgd door Noord-Amerika (20%) en Europa (10%)
  • De kost van zonnepanelenprojecten, die wereldwijd al onder de marginale kost van fossiele brandstoffen ligt, zal de komende decennia verder blijven dalen
  • Om de door IRENA gedefinieerde doelstellingen te bereiken zullen de jaarlijkse investeringen in zonne-energie tot 2050 met 68% moeten toenemen
  • Zonne-energie is een snel evoluerende industrie met innovaties over de hele waardeketen, die resulteren in snelle kostenbesparingen. Een goed voorbeeld zijn de drijvende zonnepanelen (Floating PV), met een wereldwijde cumulatieve geïnstalleerde capaciteit van meer dan 1 GW in 2018 en een duidelijk potentieel voor snelle groei.
  • Zonnepanelen zijn in een mum van tijd populair geworden dankzij ondersteunend beleid, zoals netmetingen en fiscale incentives
  • De energietransformatie levert socio-economische voordelen op. De wereldwijde zonne-industrie zou tegen 2050 meer dan 18 miljoen mensen moeten tewerkstellen.

De volledige paper van IRENA kan u hier downloaden.
Bron: Irena.org

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply