Skip to main content

Het Vlaams parlement publiceerde een klimaatresolutie en de Vlaamse regering ondertekende het energie- en klimaatpact. Hieronder een overzicht van deze gebeurtenissen en hun impact op zonnepanelen:
Resolutie Vlaams parlement – sterk Vlaams klimaatbeleid
Op woensdag 23 november raakten meerderheid en oppositie in het Vlaams parlement het eens over een resolutie om het klimaatbeleid te versterken. Deze resolutie geeft de aanbevelingen van het Vlaams parlement weer op het energie- en klimaatbeleid, maar is niet bindend. Eén van de aanbevelingen in de resolutie is o.a. een versnelde uitfasering van fossiele brandstoffen. Specifiek voor zonnepanelen bevat de resolutie de voorstellen om:

  • maatregelen te nemen waardoor hernieuwbare energieproductie zoals via de plaatsing van zonnepanelen, (kleinschalige) windturbines, pocketvergister, energiebesparende technieken en opslag van energie nog meer ingang vinden in de land- en tuinbouwsector;
  • voor de productie van elektriciteit meer in te zetten op hernieuwbare energie om zo een relevante en proportionele bijdrage te leveren aan de Europese doelstelling hernieuwbare energie. Wind- en zonne-energie, geothermie, warmte en duurzame biogas- en biomassaprojecten zullen hier een belangrijk aandeel in hebben maar andere vormen van hernieuwbare energie mogen zeker niet worden uitgesloten. Er wordt gekozen voor de meest kostenefficiënte vormen van hernieuwbare energie.

Vlaams energie- en klimaatpact

Op donderdag 1 december vond de Vlaamse klimaat- en energietop plaats in Gent. Elke Vlaamse minister presenteerde er zijn concrete beleidsacties op het vlak van klimaatmaatregelen en energie. Op het einde van de dag ondertekende de Vlaamse regering, die bijna voltallig aanwezig was, een “Vlaams klimaat- en energiepact”. In deze korte verklaring engageert de Vlaamse regering zich om:

  • tegen begin 2018 een Vlaamse Klimaatvisie voor 2050 op te stellen in overleg met stakeholders;
  • tegen eind 2018 een Vlaams klimaat- en Energieplan op te stellen voor de periode van 2021-2030. Stakeholders zullen hierin actief betrokken worden onder anderen door het aanleveren van bottom-up informatie over mogelijke maatregelen en hun potentieel.

Tijdens de energie- en klimaattop kwamen zonnepanelen uitvoerig aan bod:

  • In het filmpje “wie zorgt er voor 6,4 miljoen zonnepanelen in Vlaanderen tegen 2020?” riep Minister Tommelein op om zoveel mogelijk zonnepanelen te installeren.
  • Drie banken engageerden zich om energieleningen een <2% aan te bieden die onder andere voor de aankoop en installatie van zonnepanelen.
  • Minister van onderwijs, Hilde Crevits, kondigde in haar presentatie aan dat ze op alle schooldaken zonnepanelen wil laten installeren.
  • Jeroen Bloemen van de Limburgse Investeringsmaatschappij (LRM) gaf toelichting bij het geplande zonnepark Kristalpark III in Lommel, dat het grootste zonnepark van de Benelux moet worden.
  • In zijn slotspeech, riep de Minister President Geert Bourgeois alle bedrijven op om ook hun bedrijfsdaken ter beschikking te stellen voor zonnepanelen.

Volgende stappen

De stakeholders, waaronder PV-Vlaanderen, werken verder in de diverse werkgroepen van de Stroomversnelling, om gemeenschappelijke visieteksten uit te werken o.a. over hernieuwbare energie, financiering en flexibiliteit die als input zullen dienen voor de Vlaamse Klimaatvisie 2050 en het Vlaamse klimaat- en energieplan 2030.
Bron: PV Vlaanderen Nieuwsflits 2016/13

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply