Skip to main content

Voor alle stedenbouwkundige vergunningsaanvragen of meldingen sinds 1 januari 2014 dient elke nieuwbouwwoning (of ermee gelijkgesteld) in Vlaanderen in het kader van de EPB-wetgeving een minimum hoeveelheid energie te halen uit hernieuwbare bronnen.
Om aan de nieuwe EPB-eisen te voldoen, heeft de aangifteplichtige twee mogelijkheden:
1) Eén van de zes maatregelen uit onderstaande figuur toepassen in het bouwproject, waarbij elk van de opgesomde maatregelen een voldoende hoeveelheid energie moet produceren (= individuele kwantitatieve voorwaarde).
2) Minstens 10 kWh/jaar energie per m² bruikbare vloeroppervlakte uit hernieuwbare energiebronnen halen via een combinatie van maatregelen uit die lijst. Bij deze optie vervalt de individuele kwantitatieve voorwaarde.
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
EPB-eis zonnepanelen
Indien u er voor kiest om aan de EPS-eisen te voldoen door de investering in zonnepanelen, dient u er rekening mee te houden dat voor bouwaanvragen ingediend in 2016 men op jaarbasis een elektriciteitsproductie van minstens 10 kWh per m² bruto vloeroppervlakte (van de woning) dient te realiseren. Bij bouwaanvragen ingediend vóór 1 januari 2016 volstaat een waarde van 7 kWh/m².
Voor een woning, waarvoor de bouwaanvraag werd aangevraagd in 2016, met een bruto vloeroppervlakte van 300 m² dient u bijgevolg minstens 3.000 kWh elektriciteit te produceren door middel van zonnepanelen. Verdere toelichting bij de berekening van de bruto vloeroppervlakte van uw woning vindt u hier.
Kwaliteitsvoorwaarden
Tenslotte gelden er ook een aantal kwaliteitsvoorwaarden om te garanderen dat het systeem op een voldoende efficiënte wijze hernieuwbare energie produceert.
Voor zonnepanelen betekent dit een oriëntatie naar het oosten, zuiden of westen en een hellingsgraad tussen 0° en 70°.
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Bron: energiesparen.be

Leave a Reply