Skip to main content

Vorige week berichtten we dat het aantal zonnepaneleninstallaties de kaap van 250.000 heeft overschreden. Maar hoe zijn deze installaties verdeeld over de vijf Vlaamse provincies?
Onderstaande tabel, afkomstig van het Kabinet Tommelein, geeft de verdeling van de installaties per provincie weer.
zonnepanelen-per-provincie
Particuliere installaties (<10 kVA)

Wat betreft de particuliere installaties (< 10 kVA) is de provincie Antwerpen in absolute cijfers koploper met maar liefst 59.725 zonnepaneleninstallaties. Het minste installaties zijn terug te vinden in Vlaams-Brabant (36.588). Wanneer we de inwonersaantallen erbij vertrekken, is Limburg de koploper. Per 17,87 Limburgers bestaat er gemiddeld één zonnepaneleninstallatie. Antwerpen, koploper wat betreft de absolute aantallen, moet met één installatie per 30,51 inwoners enkel Vlaams-Brabant (30,64) achter zit laten.
In 2016 werden er voorlopig 10.647 nieuwe particuliere installaties geplaatst, waarvan maar liefst 3.425 in de provincie Antwerpen (32,2%) en slechts 1.146 in Limburg (10,8%).
Industriële installaties (>10 kVA)
Helemaal anders is de situatie voor de industriële installaties. Zowel voor de middelgrote (>10 KVA en < 250 kVA) als de grote (> 250 kVA) zonnepanelenprojecten is West-Vlaanderen koploper. In Oost-Vlaanderen werden in 2016 dan weer de meeste nieuwe industriële installaties geplaatst. Vlaams-Brabant hinkt net als bij de particuliere installaties achterop.
Bron: PV-Vlaanderen Nieuwsflits 2016/11

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply