Skip to main content

De verkoop van zonnepanelen bij consumenten is in Vlaanderen in de eerste helft van 2021 met 64 procent gedaald van 140,69 tot 51,00 megawatt. De totale verkopen werden gehalveerd van 165,28 tot 83,36 megawatt.

De Vlaamse zonne-energiesector luidde enkele maanden geleden al de noodklok na een dramatische keldering van de verkopen, nadat het  Grondwettelijk Hof in een uitspraak het recht voor Vlaamse eigenaren van zonnepanelen vernietigde om 15 jaar het voordeel van de terugdraaiende teller te behouden. ​

Premie in plaats van terugdraaiende teller

Sinds 1 januari 2021 kent Vlaanderen een nieuwe investeringspremie voor de installatie van zonnepanelen bij particulieren. De invoering van de nieuwe investeringspremie hangt samen met het verdwijnen van de terugdraaiende teller en de invoering van de digitale meter.
De maximale subsidie bedraagt dit jaar 1.500 euro. Het premiebedrag wordt jaarlijks aangepast aan de dalende investeringskosten om oversubsidiëring te vermijden. De premie is bovendien begrensd tot 40 procent van de investeringskosten.

Installatiecijfers 2021

Onderstaande tabel bevat de in de periode januari tot en met juni 2021 door het VEKA geregistreerde nieuw geïnstalleerde zonnepaneelinstallaties. De vermelde vermogens zijn de omvormervermogens (AC-vermogen):

Vermogenscategorie Aantal installaties Vermogen (omvormer)
Kleiner dan 10 kilowatt 13.406 51,00 megawatt
10 tot 40 kilowatt 36 0,82 megawatt
40 tot 250 kilowatt 189 20,62 megawatt
250 tot 750 kilowatt 12 5,82 megawatt
Groter dan 750 kilowatt 3 5,11 megawatt
Totaal 13.646 83,36 megawatt

Per provincie
Per provincie is de verdeling van het aantal nieuwe installaties in 2021 als volgt:

Provincie Aantal installaties Vermogen (omvormer)
Antwerpen 3.551 22,42 megawatt
Limburg 1.566 7,34 megawatt
Oost-Vlaanderen 3.520 23,96 megawatt
Vlaams-Brabant 2.410 12,33 megawatt
West-Vlaanderen 2.599 17,31 megawatt
Totaal 13.646 83,36 megawatt

Vergelijking met 2020
Onderstaande grafiek toont het aantal nieuwe installaties bij consumenten (kleiner dan 10 kilowatt) voor het eerste half jaar van 2020 (linkerkolom) en 2021 (rechterkolom). De blauwe (2020) en gele (2021) lijnen tonen het hiermee gemoeide omvormervermogen.

evolutie PV 2021
Onderstaande tabel bevat een vergelijking tussen het opgeleverde vermogen in het kalenderjaar 2020 en de eerste helft van 2021.

Systeemgrootte (megawatt) 2020 1e helft 2020 1e helft 2021 Groei
Kleiner dan 10 kilowatt 594,25 140,69 51,00 – 64 procent
10 tot 40 kilowatt 3,24 1,21 0,82 – 32 procent
40 tot 250 kilowatt 61,72 16,32 20,62 + 26 procent
250 tot 750 kilowatt 24,86 2,06 5,82 + 183 procent
Groter dan 750 kilowatt 9,08 5,00 5,11 + 2 procent
Totaal 693,14 165,28 83,36 – 50 procent

Noot: nieuwe installaties moeten verschillende stappen doorlopen. Hierdoor worden ze in vele gevallen pas enkele maanden na indienstname door de netbeheerders geregistreerd. Data van het recentste kwartaal zijn dus per definitie onvolledig en volgens het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) een onderschatting van de werkelijkheid. Zo is het in 2020 geïnstalleerde vermogen in de nieuwste update met bijna 12 megawatt verhoogd. Ook het in de eerste helft van 2021 geïnstalleerde vermogen zal vermoedelijk nog naar boven worden bijgesteld.
Bron: Solarmagazine.nl, 12 augustus 2021

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply