Skip to main content

Door de EU gefinancierde deskundigen ontwikkelen circulaire bedrijfsmodellen voor fotovoltaïsche systemen met als doel voordelen te genereren voor het milieu, de economie en de eindgebruiker. 
De zonne-energie markt blijft sneller groeien dan die van elke andere hernieuwbare energiebron dankzij het vermogen om duurzame, schone en goedkope energie uit te zon te halen. Op jaarbasis groeide het aantal nieuwe PV-systemen met 31% en werd in 2017 voor maar liefst 9,2 GW aan zonnepanelen geplaatst. SolarPowerEurope voorspelt dat als Europa de aantrekkelijke business case van zonne-energie volledig omarmt, de markt in 2022 maar liefst 39,1 GW aan zonnepanelen zal installeren. Bovendien hebben recente ontwikkelingen in oplossingen voor energieopslag de groei van batterijopslagsystemen in de zonnepanelenmarkt gestimuleerd.
Door deze razendsnelle ontwikkelingen zal de afvalproductie van ontmantelde zonnepanelen sterk toenemen. Het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie schat dat het afval aan zonnepanelen tegen 2030 tussen 1,7 en 8 miljoen ton zal variëren en tegen 2050 zelfs tussen 60 en 78 miljoen ton.

Circusol

Het door de EU gefinancierde CIRCUSOL-project gaat de uitdaging van deze afvalproblematiek aan door bedrijfsmodellen voor productservice systemen (PSS) in de zonne-energiesector te ontwikkelen en te demonstreren. PSS, dat zich richt op de verkoop van diensten en prestaties in plaats van producten, wordt meestal gezien als een middel om een circulaire economie te realiseren, waarin economische activiteit wordt losgekoppeld van het verbruik van hulpbronnen en verspilling wordt geminimaliseerd.
“Standaard verkoopt een leverancier nieuwe zonnepanelen en batterijen aan de eindgebruiker. De gebruiker beheert vervolgens de stroomopwekking en de opslag van zonne-energie. Wanneer de gebruiksduur op de installatie-locatie ten einde loopt, komen de zonnepanelen en batterijen de afvalstroom binnen en worden ze gerecycleerd of verwijderd”, valt te lezen op de CIRCUSOl-website.
“In het PSS-model dat CIRCUSOL in beschouwing neemt, biedt een leverancier zonne-energie en opslag aan een eindgebruiker aan als een dienst. De zonnepanelen en het batterijsysteem worden op de site van de eindgebruiker geïnstalleerd, maar de leverancier blijft eigenaar en is verantwoordelijk voor de optimale werking. Wanneer de levensduur van de zonnepanelen ten einde loopt, neemt de leverancier ze terug en beslist hij of ze een tweede leven kunnen krijgen en ergens ander kunnen worden geïnstalleerd, of dat ze gerecycleerd dienen te worden.”

Uitdagingen in het recycleren van zonnepanelen

Een team van onderzoekers ondersteund door CIRCUSOL en PVMINDS, een ander door de EU gefinancierd project, heeft de problematiek onderzocht met betrekking tot PV-recyclage, herstel en hergebruik van buiten gebruik gestelde of gedegradeerde zonnepanelen alsook hun herinbedrijfname als zogenaamde ‘second-life’ zonnepanelen.
De studie werd gepubliceerd in het tijdschrift ‘Progress in Photovoltaics’ en wijst op de “aanzienlijke technologische en operationale knowhow in het end-of-life management van zonnepanelen die reeds bestaat en voortdurend evolueert in volwassen PV-markten.”  De studie voegt hieraan toe: “Aan de andere kant blijven toepassingen van onderzoek & ontwikkeling aangaande reparatie/herstel van buiten gebruik gestelde en/of defecte zonnepanelen zeer beperkt. Hiernaast zijn best practices en commerciële toepassingen met betrekking tot betrouwbaarheidstests en handel in second-life zonnepanelen noch gestandaardiseerd, noch geconsolideerd in om het even welke PSS of bedrijfsmodel.”
Het lopende CIRCUSOL-project valideert circulaire servicemodellen voor de zonnepanelensector in België, Frankrijk en Zwitserland met vijf grootschalige demonstrators in de residentiële, commerciële en utiliteitsmarkt. Futech is één van de deelnemende partners binnen het CIRCUSOL-consortium.
Bron: cordis.europa.eu

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply