Skip to main content

Hernieuwbare energie is steeds overvloediger aanwezig en wordt steeds goedkoper. Maar het tempo en de aard van de groei varieert aanzienlijk van markt tot markt.
Om te demonstreren hoe de energiesector voorzien kan worden van goedkope, betrouwbare, duurzame stroom deelde het toonaangevende McKinsey de wereld op in vier belangrijke markttypen. Dit met als doel paden te ontwikkelen om op de meest rendabele manier elk markttype tegen 2040 volledig koolstofvrij te maken.
decarbonisatie

50-60% economisch optimaal

De belangrijkste conclusie is dat het bereiken van 50 tot 60% decarbonisatie technisch gezien niet zo moeilijk is en vaak op economisch vlak de beste optie is.
Ook is het technisch haalbaar te evolueren naar 90% decarbonisatie, maar liggen de hieraan verbonden kosten hoger. Het bereiken van 100% decarbonisatie is zowel technisch als economisch zeer uitdagend.
Los van dit alles kan technologische vooruitgang de kosten verlagen en de transitiepaden naar een koolstofvrije samenleving versnellen. Een belangrijke rol lijkt hierin weggelegd voor elektrische voertuigen. Ook wat betreft batterijopslag is er een doorbraak nodig om van 90 naar 100% decarbonisatie te evolueren.
Om tegen 2040 een volledige koolstofarme energiesector te realiseren, is het belangrijk dat alle betrokken partijen binnen tijdshorizonten van decennia beginnen te opereren. De implicatie is dat de strategische besluitvorming van nutsbedrijven, overheden en investeerders omwille van de bestaande onzekerheden verschilt van markt tot markt en van bedrijf tot bedrijf.
Bron: McKinsey Quarterly, Powering up sustainable energy

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply