Skip to main content

Batteries Europe organiseerde samen met EASE een webinar om de kansen en uitdagingen voor Europa’s leidende rol in de wereldwijde batterijopslagindustrie te bespreken. Het evenement, georganiseerd als EU Industry Days 2021, vond plaats op dinsdag 9 februari 2021 met een aanwezigheid van meer dan 200 deelnemers.
Het evenement ging van start met de presentatie van de heer Patrick Clerens van EASE die het beoogde landschap voor batterijen in 2030 introduceerde. Wat de batterijopslagmarkt betreft, zijn er de afgelopen jaren een aantal veranderingen opgetreden. Er ontstonden nieuwe productservices voor nieuwe waardestromen, zoals de netwerkdienst Fast Reserve in Italië of Firm Frequency Response in het VK. Er werden nieuwe, diverse businesscases in heel Europa ontwikkeld, waaronder de verbetering van de energie-efficiëntie in openbare gebouwen in Zwitserland.
Het klantbewustzijn groeit, wat helpt om nieuwe energiegemeenschappen te creëren. Gezien het belang van het milieu steeds voorop moet staan, zou de circulaire economie-benadering moeten worden aangenomen in de waardeketen van batterijen, benadrukte Clerens.

Batteries Europe

Batteries Europe werd vertegenwoordigd door mevrouw Edel Sheridan, die de noodzaak van duurzame processen benadrukte als onderdeel van de innovatie in de batterijensector.
De ETIP Batteries Europe is actief in de hele waardeketen en elk onderdeel van de waardeketen heeft invloed op het ander – van grondstoffen tot integratie in het elektriciteitsnet en verder. Rekening houdend met het feit dat de focus van de EU GREEN DEAL ligt op het verminderen van CO2-uitstoot, is ‘een holistische benadering essentieel’, zei mevrouw Sheridan.
Afgezien van de algemene behoefte aan een lage CO2-voetafdruk, moeten de productieprocessen gericht zijn op innovatie. In de batterijsector vindt al innovatie plaats en autonome ontdekkingen versnellen het proces. “We zullen voor de toekomst vele soorten batterijen moeten ontwikkelen”, voorspelt mevrouw Sheridan, aangezien er nieuwe markten zullen blijven ontstaan , zoals we onlangs hebben gezien met drones of e-bikes.
De toekomstige uitdaging is merkbaar voor zowel recyclers als fabrikanten. Slimme functionaliteiten zijn nodig zoals het toevoegen van sensoren om batterijen langer te kunnen gebruiken en de productie van zelfherstellende batterijen. Bij recycling moet een vlotte ophaallogistiek worden geïmplementeerd. Omdat dient er rekening te worden gehouden met de opkomst van snellaadbatterijen . Een andere uitdaging waarmee de batterijensector te maken heeft, is de uitvoering van de programma’s voor capaciteitsopbouw die nodig zijn om geschoold personeel te vinden.

Visie fabrikanten

De heer Gauthier Dupont van Power Business Batteries licht het standpunt van de fabrikanten toe. De circulaire economie is een hot topic in de batterijsector. Er is interesse om te investeren in de technologieën die een terugverdientijd van de investering op vrij dure grondstoffen kunnen garanderen. Het recyclen van milieuvriendelijke batterijen heeft echter geen waarde – er is geen markt voor. Zoals de heer Dupont uitlegde: “Zuivere concurrentiemarkten maken het moeilijk om innovatie op de markt te brengen”.

Batterijopslag op EU-niveau

De Europese Unie heeft de ambitie om op een duurzame manier batterijopslagsystemen te produceren. Hiertoe werden er afspraken met de VN gemaakt die viervoudig zijn: lage CO2-voetafdruk, ethiek en duurzaamheid van de toeleveringsketen, recycling en circulariteit, groene fabrieken.
‘We verwachten dat de markt voor batterijen een hoge vlucht zal nemen (in de komende periode)’, zei mevrouw Fulvia Raffaelli, hoofd van de eenheid Circulaire economie en constructie bij DG GROW. Mevrouw Rafaelli vervolgde: ‘’ Dit is niet alleen pionieren in Europa, maar het legt ook de lat voor de handelspartners. Het is een voorbeeld voor de wereldmarkt.

Conclusies

Europa heeft de mogelijkheid om investeringen aan te trekken en zijn doelstellingen te bereiken. Het ontwikkelen van duurzame en innovatieve batterijen is een hoofddoelstelling van de EU. Hoewel recente initiatieven, zowel van de EU als van belanghebbenden uit de industrie, de goede kant op gaan, is er nog veel ruimte voor verbetering, vooral vanuit regelgevingsperspectief.
Bron: Circusol.eu, 17 februari 2021

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply