Skip to main content

Om uw investering in zonnepanelen maximaal te laten renderen is het noodzakelijk om de juiste kwaliteitsvolle materialen te gebruiken. Futech kiest er daarom voor om enkel beroep te doen op Hanwha Q Cells zonnepanelen die aan het QC-Futech lastenboek voldoen.

Dit lastenboek resulteert in het QC-Futech label dat kwaliteitseisen oplegt met betrekking tot de productienormen van zonnepanelen.
QC Futech
Het QC-Futech label houdt in dat elk zonnepaneel dat u bij Futech Home aankoopt, aan een 100% kwaliteitscontrole werd onderworpen in de vorm van:
– Een eigen flashtest
– Een eigen elektroluminescentie test
Onze zonnepanelen voldoen met andere woorden aan alle strenge productienormen en eisen die Futech zichzelf oplegt en staan bijgevolg garant voor de beste kwaliteit en het hoogste rendement.
Het QC-Futech Q Cells zonnepaneel dat Futech plaatst scoorde onlangs nog bijzonder goed op een betrouwbaarheidstest uitgevoerd door het PV Evolution Lab (PVEL).
Voor 3 van de 4 geïdentificeerde parameters behoorden de Q Cells zonnepanelen tot de best presterende fabrikanten in de markt.

1) Thermal Cycling

Onderdelen van zonnepanelen zetten uit en krimpen als reactie op temperatuurschommelingen. Aangezien deze componenten verschillende thermische expansiecoëfficiënten hebben, veranderen ze in verschillende snelheden bij dezelfde omgevingsfactoren. Dit resulteert in een thermodynamisch effect dat de sterkte van de samenhang van de verschillende lagen van het zonnepaneel vermindert. Als gevolg hierop zal de prestatie van het paneel verminderen.

2) Dynamic mechanical load sequence

Het aanbrengen van mechanische belastingen of krachten op zonnepanelen kan componenten verzwakken en zelfs breken. Dit kan leiden tot indringend vocht, ontwikkeling van microcracks en celcorrosie. Deze fenomenen gaan vaak gepaard met lagere opbrengsten en specifieke problemen.

3) Potential Induced Degradation

Potential Induced Degradation kan reeds binnen enkele dagen of weken na het ingebruikname van zonnepanelen optreden. PID ontstond de afgelopen tien jaar met de ontwikkeling van hogere systeemspanningen en het gebrek aan aarding. Door onder andere een hoge luchtvochtigheid en temperatuursverschillen worden bepaalde zonnecellen inactief. Hierdoor behalen de zonnepanelen niet het verwachte rendement.
Op de vierde parameter ‘Damp Heat’ scoren de Q Cells zonnepanelen niet uitzonderlijk goed, maar nog steeds ruimschoots binnen de gestelde limieten.

Top performer

Met de goede testresultaten behoren de Q Cells zonnepanelen net als de afgelopen 3 jaar tot het selecte gezelschap van ‘Top performers’ onder de fabrikanten.
Q cells top performer
Futech juicht de goede rating voor het Q Cells zonnepaneel uiteraard toe en ziet de bekroning als ‘Top performer’ als een bijkomende bevestiging dat de keuze voor dit zonnepaneel de goede was.

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply