Skip to main content

Het aandeel van groene stroom in de elektriciteit die vorig jaar geleverd werd in Vlaanderen is fors gestegen. Zo was 44,5% van de geleverde elektriciteit afkomstig uit hernieuwbare bronnen uit het buiten- of binnenland. In 2017 was dat maar 31,76%, blijkt uit het nieuwste ‘brandstofmixrapport’ van energieregulator VREG.

“2018 was het jaar van de groene energie”, dixit de Vlaamse energieregulator. Voorts was 31% van de geleverde elektriciteit afkomstig uit kernenergie en 24% uit fossiele energiebronnen. “De toename van de groene energie is te kaderen in het toenemende bewustzijn rond het klimaat en het milieu bij de consumenten. En bij de grote bedrijven is er het bewustzijn rond duurzaamheid en ‘corporate responsability’”, legt Dirk Van Evercooren van VREG uit.

Scandinavië

Er is ook een verband met de fors lagere beschikbaarheid van de kerncentrales vorig jaar, maar dat is minder expliciet en eerder indirect. Het brandstofmixrapport gaat immers over de verbruikte stroom, en niet de geproduceerde stroom. Zo is alle afgeleverde groene energie zeker niet geproduceerd in Vlaanderen: 22% komt uit Vlaanderen, de rest uit het buitenland, voornamelijk de Scandinavische landen. Het gaat niet enkel om zonne- en windenergie, maar ook om energie uit onder meer biomassa, biogas en aardwarmte.

Waterkracht

In totaal komt de helft van de afgenomen groene stroom uit waterkracht. De herkomst van al die hernieuwbare bronnen wordt via certificaten, ‘garanties van oorsprong’, gegarandeerd. Consumenten kunnen via de Herkomstvergelijker per leverancier nagaan wat de herkomst is van de elektriciteit.
Bron: Metrotime.nl, 1 augustus 2019

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply