Skip to main content

Op 1 juli 2016 treedt de milieubijdrage voor fotovoltaïsche zonnepanelen (milieubijdrage PV) in België in werking, waardoor de inzameling, recycling en financiering van afgedankte zonnepanelen verplicht wordt voor de lokale fabrikanten, invoerders en distributeurs van zonnepanelen.
PV Cycle Belgium thumb
Een zichtbare milieubijdrage zal vanaf die datum van toepassing zijn op elk nieuw verkocht zonnepaneel waardoor de inzameling en verwerking van afgedankte zonnepanelen is gegarandeerd.
De duidelijkheid over de milieubijdrage PV neemt een financiële onzekerheid weg bij toekomstige eigenaars en investeerders. Bovendien kunnen bedrijven en consumenten ook het volste vertrouwen hebben in de milieuvoordelen van zonnepanelen: ook na hun lange levensduur worden ze gerecycleerd tot nuttige materialen.
Terwijl de AEEA-wetgeving reeds verplicht is in vele Europese landen, volgt de Belgische wetgeving nu in de zomer van 2016. Zowel de fabrikanten als de invoerders, groothandelaars en installateurs van zonnepanelen vallen onder de werkingssfeer van de Belgische wetgeving Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA).
Om de naleving van de financiële, administratieve en operationele verplichtingen onder de wetgeving AEEA, in casu fotovoltaïsche zonnepanelen te faciliteren is er een eigen beheersorganisme opgericht. Onder de naam PV CYCLE BELGIUM vzw hebben de sectorfederaties ELOYA, FEDELEC, FEE, NELECTRA en PV-Vlaanderen de handen in elkaar geslagen om elke fabrikant en invoerder – bijvoorbeeld installateur – een unieke oplossing aan te beiden om aan hun verplichtingen te voldoen. Futech steunt dit initiatief en werd meteen lid van PV CYCLE BELGIUM.
PV CYCLE BELGIUM is opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk waarin de drie Gewesten actief aanwezig zijn door middel van de goedkeuring van o.a. het financieel plan. De oprichting volgt drie jaar na de start van intensieve onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de overheid.
De milieubijdrage PV zal gemiddeld niet meer dan 1 procent van de totale systeemkost uitmaken. Dit is bijgevolg de beste optie om ervoor te zorgen dat afgedankte zonnepanelen een milieuverantwoorde oplossing genieten vandaag en in de toekomst.
Voor meer informatie: www.pvcycle.be of www.nelectra.be.
Bron: persbericht Nelectra

Leave a Reply