Skip to main content

De Europese energieministers hebben in de Raad van de Europese Unie ingestemd met het door de Europese Commissie voorgestelde prijsplafond voor ‘inframarginale’ elektriciteitsproducenten van wind- en zonne-energie.

De Europese Commissie stelde half september een noodinterventie op de Europese energiemarkten voor om de huidige hoge energieprijzen aan te pakken. Een van de voorgestelde maatregelen was een maximale prijs voor wind- en zonne-energie van 180 euro per megawattuur, maar ook een verplichting voor de Europese landen om het elektriciteitsverbruik met 10 procent te verminderen.

Hogere ondergrens

Minister Jetten herhaalde afgelopen vrijdag voorafgaand aan de bijeenkomst met de Europese minister nog dat het kabinet positief tegenover het voorstel van de Europese Commissie staat om de inframarginale opbrengsten af te romen. Wel wil hij de ondergrens van de maatregel verhogen. ‘Voor de uitvoerbaarheid zet het kabinet daarnaast in op een hogere ondergrens dan de door de Europese Commissie voorgestelde 20 kilowattpiek – circa 60 zonnepanelen – om het aantal (kleine) producenten dat onder het opbrengstenplafond valt te verlagen. Op die manier wordt bijvoorbeeld voorkomen dat opwek achter een kleinverbruikersaansluiting onder de heffing valt.’
De minister benadrukt bovendien dat veel producenten de stroom die zij in de periode van 1 december 2022 tot en met 31 maart 2023 gaan produceren al vooruit verkocht zullen hebben tegen lagere prijzen dan het plafond voor marktinkomsten van 180 euro per megawattuur. Hij verwacht dat de maatregel voor Nederland eerder honderden miljoen dan miljarden euro’s zal opleveren.

Politiek akkoord

Minister Jetten heeft in Brussel met zijn collega-EU-ministers van Energie afgelopen weekeinde in de Raad van de Europese Unie een politiek akkoord bereikt over een verordening voor de noodinterventie om de hoge elektriciteitsprijzen aan te pakken. De verordening zal in de komende dagen formeel worden aangenomen via de schriftelijke procedure.
In de Raad van de Europese Unie – die bijeenkomt in 10 verschillende formaties – komen ministers uit alle EU-landen bij elkaar om wetsvoorstellen te bespreken, te wijzigen en goed te keuren. De in de Raad van de Europese Unie gemaakte afspraken zijn bindend voor de nationale regeringen. Dat geldt dus ook voor de beslissingen die afgelopen weekeinde zijn genomen door de ‘energieraad’ met de Europese minister van Energie.

Bron: Solarmagazine.nl, 3 oktober 2022