Skip to main content

Europa heeft de potentie om in 2050 met behulp van wind- en zonne-energie 4.000 terawattuur groene waterstof te produceren. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het European Hydrogen Backbone Initiative.

Uit de studie ‘Analysing future demand, supply, and transport of hydrogen’ blijkt verder dat de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk tegen 2050 jaarlijks behoefte hebben aan 2.300 terawattuur waterstof; met een bandbreedte van 2.150 tot 2.750 terawattuur.

40.000 kilometer waterstofpijpleidingen

Het European Hydrogen Backbone (EHB)-initiatief streeft een Europees waterstoftransportnetwerk na dat 40.000 kilometer aan waterstofpijpleidingen bevat. Met de nieuwe studie heeft het initiatief een analyse gemaakt van de toekomstige vraag, het aanbod en het vervoer van waterstof in Europa. Van deze vraag is 1.200 terawattuur afkomstig van de industrie, 650 terawattuur is nodig voor schakelbare elektriciteitsproductie en 300 terawattuur voor het transport.
Volgens de onderzoekers zou de waterstofvraag tegen 2050 dus kunnen oplopen tot ongeveer 2.300 terawattuur, wat overeenkomt met ongeveer 45 procent van het aardgasverbruik van de EU en het Verenigd Koninkrijk in 2019.

Versnelde uitbreiding

Aan de totale verwachte vraag naar waterstof kan potentieel worden voldaan met groene waterstof die in de EU en het Verenigd Koninkrijk wordt geproduceerd door gebruik te maken van hernieuwbare elektriciteit. De EU en het Verenigd Koninkrijk hebben de potentie om in 2050 4.000 terawattuur groene waterstof te produceren met behulp van wind- en zonne-energie. Voor 2030 is het potentieel 450 terawattuur en voor 2040 is dat 2.100 terawattuur.
De productie van dergelijke hoeveelheden groene waterstof is echter afhankelijk van de acceptatie door de maatschappij van een versnelde uitbreiding van de geïnstalleerde capaciteit voor hernieuwbare energie.

3.200 gigawattpiek zonne-energie

Om dit potentieel te realiseren, is volgens de studie een snelle en enorme uitbreiding van de wind- en zonne-energiecapaciteit nodig. Het zou gaan om een cumulatief geïnstalleerd vermogen van 1.900 gigawatt in 2030, 3.200 gigawatt in 2040 en 4.500 gigawatt in 2050 zoals blijkt uit onderstaande grafiek. Daarbij zou het voor zon-pv gaan om respectievelijk 1.390 gigawattpiek in 2030, 2.240 gigawattpiek in 2040 en 3.200 gigawattpiek in 2050.
In de Nationale Energie- en Klimaatplannen die de lidstaten bij de EU hebben ingediend voor het jaar 2030 staan vooralsnog plannen voor 341 gigawattpiek aan zonnepanelen in 2030.
Bron: Solarmagazine.nl,  23 juni 2021

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply