Skip to main content
Als Vlaanderen zijn klimaatdoelstellingen wil halen, moeten er meer zonnepanelen komen op overheidsgebouwen. Ook op sociale woningen.

zonnepaneel op dak
Er zijn 150.000 sociale woningen in Vlaanderen. Daarvan hebben er maar weinig zonnepanelen op hun dak. Daar moet verandering in komen. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en het Vlaamse Energiebedrijf onderzoeken de haalbaarheid van een grootschalige plaatsing van zonnepanelen op het patrimonium.
Om zijn energie- en klimaatdoelstellingen te halen, moet Vlaanderen ook inzetten op het plaatsen van zonnepanelen op overheidsgebouwen. Er is een aanzet gegeven voor scholen. Nu komen ook de sociale woningen in beeld.
Daar ligt een groot potentieel. Slechts 2 procent van die woningen heeft een of andere voorziening voor duurzame energie. Eind 2016 heeft de Vlaamse regering 80 miljoen euro uit het Klimaatfonds ter beschikking gesteld om duurzame ingrepen te ondersteunen. Het ging dan om zonneboilers, warmtepompen, isolatie, condensatieketels … Dat draaide het eerste jaar (2017) goed want er waren voor 23 miljoen euro aanvragen. Het programma loopt nog drie jaar.
Specifiek voor zonnepanelen was er geen stimulans. Daar komt nu dus verandering in. ‘Het moet wel gaan om slimme investeringen’, beklemtoont woordvoerster Tine Hendrickx van de VMSW. ‘We gaan niet in het wilde weg zonnepanelen leggen. Ze moeten komen op woningen die daar geschikt voor zijn. De oriëntatie van het dak speelt een rol, de grootte ervan, of er veel schaduw op valt. Het ligt in de bedoeling er het maximale effect uit te halen.’

Verplichte dakisolatie 

De achterstand inzake zonnepanelen bij de sociale woningen is verklaarbaar, zegt Bram Claeys, algemeen directeur van de Organisatie voor Duurzame Energie (ODE). ‘Toen er nog groenestroomcertificaten werden uitgekeerd voor zonnepanelen, gold de verplichting om een geïsoleerd dak te hebben. Dat was in vele sociale woningen niet het geval. Bovendien hebben sociale huisvestingsmaatschappijen beperkte middelen en die stoppen ze liever in nieuwe woningen dan in renovatie. Gelet op het tekort aan betaalbare woningen is dat begrijpelijk.’
De verplichting om dakisolatie te hebben is samen met de certificaten weggevallen. Maar investeren in zonne-energie blijft pas zinvol als je huis fatsoenlijk geïsoleerd is.  Om die reden onderzoeken de VMSW en het Energiebedrijf tegelijk of er in een tweede fase een grote operatie voor de isolatie van de daken van die woningen kan gebeuren. Dat zou via een groepsaankoop verlopen. ‘Wij zouden dat coördineren, de 95 huisvestingsmaatschappijen kunnen er dan op intekenen’, zegt Tine Hendrickx. ‘Wij gaan ervan uit dat dit een versnelling in de sector op gang kan brengen.’
Er is enige haast bij, want volgens de Vlaamse doelstellingen voor 2020 – over een luttele twee jaar – moeten alle sociale woningen dubbel glas, een degelijke verwarmingsinstallatie en dakisolatie hebben. Behalve het potentieel voor de duurzaamheid, is er ook het directe voordeel voor de bewoners. Dat zijn voornamelijk huurders, die deze  investeringen niet doen. Gelet op hun profiel hebben ze daar ook de centen niet voor. ‘Terwijl een reductie van de elektriciteitsfactuur bij uitstek deze doelgroep ten goede komt’, zegt Claeys.
Bron: De Standaard, 7 januari 2018

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply